Priboj podstiče nabavku autosedišta za decu

26. Septembar 2018
Priboj podstiče nabavku autosedišta za decu

Opština Priboj raspisuje konkurs za dodelu autosedišta za decu uzrasta od 6 meseci do godinu dana (odnosi se na decu rođenu od septembra 2017. godine do marta 2018. godine ). Pravo podnošenja prijave imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

auto

1. da jedan od roditelja ima mesto prebivališta u Priboju ( kao dokaz priložiti fotokopiju lične karte);

2. da je jedan od roditelja zaposlen u Priboju (dostaviti potvrdu sa radnog mesta ili izveštaj o ličnom dohodku );

3. da jedan od roditelja ili njihovi roditelji ima neku nekretninu u Priboju ( uzeti potvrdu o imovini iz katastra ili rešenje o porezu na imovinu);

4. da je vozilo registrovano u Priboju (priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole);

5. da dete pohađa vrtić (dostaviti potvrdu iz vrtića).

Ne moraju biti ispunjeni svi uslovi!

1431681354_zenski-magazin-lifestyle-saveti-auto-sedilsta-za-decu (3)

Edukacija o pravilnoj upotrebi sedišta će biti sprovedena u grupama od po 50 (pedeset) korisnika. Roditelji najstarije dece će biti raspoređeni u prvu grupu, a svi polaznici će o rezultatima konkursa i ostalim informacijama biti naknadno obavešteni.

Edukacija će biti održana 11. oktobra 2018. godine u Velikoj sali Doma Kulture, a prijave za konkurs se predaju svakim radnim danom od 24. septembra 2018. do 6.oktobra 2018. godine u zgradi opštine Priboj (kancelarija broj 26) u periodu od 8 do 15 časova.

Edukaciju, nabavku i raspodelu autosedišta namenjenih deci od 9-36 kilograma sprovodi Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Podsećamo, usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Srbije zakonodavac je posebnu pažnju posvetio zaštiti dece koja se prevoze u vozilima. Zaprećene su kazne od 100.000 do 120.000 dinara, oduzimanje dozvole u trajanju od najmanje osam meseci, od 13 do 15 kaznenih poena, naravno u zavisnosti od težine prekršaja.

Zakon jasno kaže da u motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina. Dete niže od 135 centimetara prevozi se vezano u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača bezbednosnog sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Atest na sedištu je oznaka ECE R44/4 (44/3) i ona pokazuje da je sedište atestirano u nekoj od zemalja Evropske unije.

475689580

 

IZUZECI

Izuzetno, dete do tri godine može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u sedištu koje je okrenuto suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema bezbednosni vazdušni jastuk ili je isključen. Dete starije od četiri godine može se prevoziti vezano pojasem uz upotrebu podmetača, ukoliko visina omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde sedi postoji ugrađen naslon za glavu.