Pribojski turistički adut

26. Novembar 2017
Pribojski turistički adut

Nakon dva meseca rada, Zavičajni muzej iz Priboja, završio je radove na iskopavanju srednjovekovnog grada Jagata, koje je sa dva miliona dinara finansirala lokalna samouprava. Na visini od oko 900 m nadmorske visine, konačno su se pojavili obrisi nekadašnjeg donjeg grada, odbrambene kule i dela zida.

Ovo je samo prva faza iskopavanja na kojoj je radilo 20-tak ljudi, a ono što sledi u narednim godinama je delimična rekonstrukcija zidova i stavljanje Jagata u turističku ponudu Priboja.

Prema rečima direktora Zavičajnog muzeja iz Priboja, Sava Derikonjića, ni to kada je stvarno sagrađen, ne može se sa sigurnošću tvrditi, ali imajući u vidu tip gradnje smatra se da se radi o objektu koji je zidan pre početka 15. veka. Istraživanja koja tek slede trebalo bi da daju i podatake o tome kako je u gradu bio organizovan život.

Inače, tvrđava na čijem se iskopavanju radilo zauzima prostor od 1,2 hektara, sa ostacima kule osmatračnice, odbrambenog zida i odbrambene kule četvorougaonog oblika. Nastanak Priboja kao grada direktno je povezan sa utvrđenjem Jagat na Biću, što se dalo zaključiti iz istorijskih spisa, jer najstariji pisani podaci o postojanju Jagata datiraju iz 1448. Zbog važnosti, pod njegovim zidinama ginule su vojske srpskih despota i bosanskih banova, a tvrđava je padala iz jedne u drugu ruku sve do 1530. godine kada su Jagat osvojili Turci.

Podsećamo da je, iskopavanje ovog drevnog grada višegodišnji projekat Zavičajnog muzeja, koji ćei u nastavku aktivnosti biti podržan sredstvima opštine Priboj.

Prva faza podrazumeva arheološka istraživanja gornjeg i donjeg dela Jagata, druga konzervaciju zidova, kula, bunara, cisterni za vodu, magacina za hranu, oružarnice, vojne kasarne i starešinske štabne prostorije.

Sledi delimična rekonstrukcija, a nakon toga turistička promocija. Ukoliko se prilikom iskopavanja Jagata potvrdi postojanje naseobine iz gvozdenog doba i pronađe još materijalnih tragova, Mali Bić, kao istorijska i kulturna zaostavština, imaće dvomilenijumski značaj.