Prijepoljac u Ujedinjenim nacijama

06. Septembar 2017
Prijepoljac u Ujedinjenim nacijama

Samedin Rovčanin, apsolvent Filološkog fakulteta u Beogradu na grupi  za engleski i portugalski jezik i Teodora Pavković, studentkinja Fakulteta političkih nauka od avgusta ove do juna naredne godine kao omladinski delegati predstavljaće Srbiju u Ujedinjenim nacijama.

Samedin

 

“Ovu priliku ću iskoristiti da globalnim liderima skrenem pažnju na položaj mladih u Srbiji, koji, suočeni sa lavirintom neizvesnosti u budućim karijerama, nepokolebljivo biraju odlazak iz zemlje kao najčešću opciju. Svakako da mi je cilj i da svoju poziciju maksimalno iskoristim  za afirmaciju i pozitivne programe kao što je osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Svetski lideri biće u prilici i da zasnaju za brojne lokalne inicijative u oblasti omladinskog rada u Prijepolju, istakao je Rovčanin, koji ej rođen i odrastao u Prijepolju.

Samedin Rovcanin reference

Mandat omladinskih delegate podrazumeva učešće na događajima u UN i to na  Generalnoj skupštini UN (prisustvo plenarnom zasedanju i učešće u radu Trećeg komiteta)  , učešće na Omladinskom forumu Ekosoka, u Komisiji za održivi razvoj i Komisiji za socijalni razvoj UN u Njujorku, ali i učešće u  Omladinskom forumu Uneska u Parizu.

Tokom mandata predstavnici iz Srbije  radiće na promociji i informisanju na nacionalnom nivou o učešću na ovim događajima i mogućnostima koje nude programi UN za mlade (učešće na različitim događajima u svojstvu govornika, organizacija info-dana na fakultetima i  školama..). Njihov mandate podrazumeva i učešće u obeležavanju Dana mladih 12. avgusta.

Status mladih delegate je u nivou savetnika za pitanja mladih, a platforme pripremaju u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Inače, program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih kanala za učešće mladih u Ujedinjenim nacijama i već je uspostavljen u 37 zemalja širom sveta.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije pokrenulo je projekat kojim se uspostavlja izbor dva omladinska delegata u UN, uz princip rodne ravnopravnosti, na osnovu javnog konkursa I definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Partneri projekta su Krovna organizacija mladih Srbije  Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, koje je odobrilo sredstva za projekat 2017-2018.godine.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Samedin Strazbur

Treba istaći da je na konkurs  stiglo oko 400 prijava mladih.Obavljen  je skrining prijava a potom su organizovani pismeni i usmeni testovi kao i  intervjui na kojima se proveravalo koliko prijavljeni mladi poznaju sistem Ujedinjenih Nacija i načine donošenja odluka u ovoj međunarodnoj organizaciji, ali i poznavanje omladinske politike u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je poznavanju stranih jezika kandidata.

Finalni intervju obavila je petočlana komisija koju su činili predstavnici organizatora projekta, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva omladine I sporta, Ujedinjenih Nacija u Srbiji I Krovne organizacije mladih Srbije.

Na finalnom intervju u proveravana je spremnost kandidata da zastupaju interese Srbije u Ujedinjenim Nacijama kao i opšte komunikativne kompetencije.