Primarna selekcija otpada u 2500 prigradskih domaćinstava

Autor: uzice.rs
12. Februar 2020
Primarna selekcija otpada u 2500 prigradskih domaćinstava

Do kraja februara 2500 domaćinstava iz prigradskih naselja grada Užica dobiće kante za primarnu selekciju otpada. Projekat uspostavljanja sistema primarne selekcije otpada u prigradskim naseljima, sufinansiran je od strane Evropske unije, kroz program prekogranične saradnje i naš grad ga realizuje zajedno sa gradom Tuzla.

Dušan Sekulić iz Krčagova, čije domaćinstvo je obuhvaćeno ovim projektom, navodi da je ovo jednistvena prilika da se građani uključe u selektovanje otpada i da u svojim kućama, na mestu nastanka otpada, vrše njegovo primarno razdvajanje. „Na ovaj način, svi mi možemo dati doprinos smanjenju zagađenja životne sredine i dostizanju evropskih standarda u ovoj oblasti“,rekao je Sekulić.

„Preko Bioktoša dolazi 5 hiljada kanti za primarnu selekciju otpada, koje ćemo podeliti u 2500 prigradskih domaćinstava. 220 domaćinstava u Užicu je do sada dobilio po dve kante, od kojih je jedna za otpad koji se reciklira, a druga je za mešoviti otpad koji se dalje ne može reciklirati.“

„Spremni smo da realizujemo ovaj važan projekat i, iako smo lideri kada je u pitanju prikupljanje primarnog otpada u Srbiji. Sa ovim projektom, koji smo započeli, računamo da ćemo biti u apsolutnom vrhu, kada je u pitanju primarna selekcija, jer smo čvrsto rešeni da ovu šansu koju smo dobili iskoristimo.

Ključ uspeha pomenutog projekta jeste kod građana Užica i siguran sam da će građani želeti da daju pun doprinos u realizaciji projekta primarne selekcije otpada. Krajem ove ili početkom naredne godine, u planu je nastavak projekta, za koji ćemo dobiti 600 hiljada evra od Vlade Srbije, Evropske unije i Švedske Vlade čime će se omogućiti primarna selekcija otpada u onom delu grada koji nije pokriven ovim projektom. Projekat primarne selekcije značajan je korak ka dodatnoj zaštiti životne sredine u našem gradu, ka manjem trošenju energenata, stvaranju manje količine otpada, ali i produžetku veka trajanja regionalne deponije“, naveo je gradonačelnik.

 

Primarno selektovani otpad će se, po rečima Olivera Ristanovića direktora JKP Bioktoš, odvoziti specijalizovanim vozilom na svakih 15 dana, dok će mešoviti otpad biti prikupljan u skladu sa redovnim planom i programom.

Direktor Regionalne deponije Duboko, Momir Milovanović naveo je da je primarna selekcija otpada na mestu nastanka veoma važna za Deponiju „Duboko“ jer sav otpad koji se prikupi na teritoriji grada Užica tu završava.

„Pre nego što se otpad odloži na deponiju mora da prođe određeni tretman, a to je selekcija otpada koju mi radimo u Centru za sekundarnu selekciju otpada. Kroz ovaj projekat štitimo deponijski prostor koga ima sve manje i manje, produžavamo radni vek deponije, a samim tim smo postavili dobre temelje primarne selekcije u gradu. Cilj nam je da ovaj projekat zaživi i maksimalno ga podržavamo. Kroz info-sesije koje organizujemo razgovaramo sa građanima, upućujemo ih kako treba da rade sa otpadom. U projekat su uključeni učenici srednjih škola i studenti i oni će ići u domaćinstva i razgovarati sa građanima, pružati im pomoć oko primarne selekcije. Kad se kante sa otpadom budu praznile znaćemo sa terena gde postoji problem i otići u domaćinstvo i još jednom obaviti razgovor kako bi se ispoštovale procedure koje smo naveli i kako bi primarna selekcija zaživela“.

Ukupna vrednost projekta je 711 000 evra, od kojih 417 000 evra dobija JKP „Bioktoš“ i Regionalna deponija „Duboko“.