Primarna selekcija pokazuje prve efekte

28. Maj 2020
Primarna selekcija pokazuje prve efekte

Tri meseca od kada se komunalni otpad iz 2 500 domaćinstava u Užicu do sada je prikupljeno 68 tona otpada. Od ukupne količine skoro 40 odsto čini otpad namenjen daljim procesima reciklaže, dok se oko 60 odsto koristi kao energent u cementnoj industriji.

Najvažniji podatak je da je svih 68 tona otpada završilo van deponije, odnosno, da nije zatrpano na njoj, čime se produžava njen vek trajanja. Iz projekta “Ere recikliraju” dodaj da je urađena i morfologija otpada preuzetog iz domaćinstava koje je pokazala da u prikupljenom otpadu dominiraju karton i papir, a zatim PET ambalaža i folija.

Primarna selekcija otpada se nastavlja, u očekivanju značajno većih količina kako vreme bude odmicalo, a sistem se dodatno uhodavao i svest gradjana o ovoj problematici rasla,  naglašavaju iz projekta “Ere recikliraju”.

Podsećamo preuzimanje otpada iz 2 500 domaćinstava koliko je dobilo plave i sive kante krenulo je 25. februara. Krajem aprila JKP Bioktoš je kroz projekat SUBREC nabavio tipski kamion za pražnjenje plavih kanti i odvoz reciklabilnog otpada u regionalni centar Duboko. Ovih dana očekuju se i rezultati prvog Javnog poziva za dodelu kompostera na koji se javilo 140 građana Užica sa željom da dobiju opremu za kućno kompostiranje.

Nakon objave konačnog spisak komposteri će izabranim domaćinstvima biti podeljeni u periodu jun-jul. Kompostere, koji ostanu neraspodeljeni u okviru ovog poziva, deliće se u okviru drugog Javnog poziva, koji će biti raspisan u narednim mesecima.