Privatne šume prepoznate kao razvojni prioritet Užica

03. Mart 2023
Privatne šume prepoznate kao razvojni prioritet Užica

Udruženje vlasnika privatnih šuma “Bor” iz Užica je tokom sprovođenja projekta “Šuma za šume – vlast za građane”  u procesu javne rasprave uputilo predlog dopune Plana razvoja Grada Užica 2023-2030 koji je usvojen u finalnom dokumentu. Na taj način su se privatne šume našle u ovom najvišem planskom dokumentu grada.

Tokom sprovođenja projekta UVPŠ „Bor” je uradilo analizu strateških i zakonskih dokumenata u Gradu Užicu i ustanovilo da se šume ne pojavljuju ni u jednom dokumentu tog tipa, iako je problem aerozagađenja više nego poznat građanima. Zato je posebno značajno što je grad prepoznao predlog koji je upućen i unapređenje stanja privatnih šuma na teritoriji grada označio kao meru za postizanje proklamovanog prioritetnog cilja, a to je zaštita i unapređenje životne sredine.

Dodatno, Grad Užice je već ranije u Budžetu za 2023. godinu namenio sredstva za unapređenje stanja šuma, a UVPŠ „Bor” je gradu uputilo nacrt Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume, kako bi procedura od 2023. godine bila u potpunosti usklađena sa Zakonom o šumama. Grad je i do sada odvajao ova sredstva, ali će od ove godine to činiti po Programu, kako i nalaže Zakon.

Udruženje Bor poziva grad da što pre usvoji Program i na taj način započne sprovođenje mera uvrštenih u najviši planski dokument. Građane pozivamo da pristupe sajtu www.privatnesume.rs i klikom na sekciju „Predloži akciju” daju svoje predloge šta treba unaprediti u lokalnim šumama.

Projekat „Šuma za šume-vlast za građane” je uspešno okončan i ispunio je sve postavljene ciljeve i planirane rezultate, a UVPŠ „Bor” nastavlja da radi na unapređenju privatnih šuma kroz buduće aktivnosti o kojima će blagovremeno obaveštavati javnost.