Privredni savet za razvoj Nove Varoši

11. Avgust 2017
Privredni savet za razvoj Nove Varoši

Opština Nova Varoš formirala je Privredni savet kako bi unapredila institucionalnu podršku lokalnoj privredi i podstakla inače slabašnu privrednu aktivnost.

Ovo savetodavno, stručno telo, baviće se pitanjima od značaja za poboljšanje privrednog okvira u zlatarskom kraju, koje u širem kontekstu obuhvata i segmente zapošljavanja, obrazovanja, definisanje i praćenje strateških dokumenata razvoja, ekonomskih i drugih razvojnih programa, kao i unapređenje rada Opštinske uprave i javnih preduzeća.

Na osnovu odluke Opštinskog veća Savet će brojati sedam članova, od čega su šest predstavnici lokalne privrede. Telo će raditi u sastavu : Mićo Zorić , Angela Subotić Popović, Nađa Kolašinac, Željana Mandić, Fiko Avdić, Miško Botić i Radosav Vasiljević, predsednik opštine i veća, koji će koordinirati radom ovog tela.

Okupili smo ugledne privrednike, dokazane na svojim poslovima i u različitim delatnostima kojima se bave. Reč je o nestranačkim ličnostima, spremnim da lokalnoj upravi pomognu u razvoju privrede i daljoj afirmaciji opštine –kaže predsednik opštine Radosav Vasiljević.

Zadatak Privrednog saveta je da daje mišljenja i pokreće inicijative vezane za lokalni ekonomski i privredni razvoj, razmatra pitanja i donosi zaključke od privrednog značaja za opštinu, predlaže mere i aktivnosti, pruža savetodavnu podršku opštinskom rukovodstvu i kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, kao i da daje konstruktivne predloge javnim preduzećima čiji je osnivač Opština-kaže Vasiljević.