„PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“

Autor: UNOPS PRO
25. Mart 2023
„PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“

Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predstavio je u Užicu planirane akivnosti koje će uz podršku Vlade Švajcarske u vrednosti od 9 miliona evra biti sprovedene u periodu od 2023. do 2026. godine.

Program PRO će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja,
socijalne uključenosti i zašƟte životne sredine u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije
koje mogu da konkurišu za podršku programa.
„Zadovoljstvo građana radom lokalne samouprave, kvalitetnije usluge socijalne zašƟte, bolji sistem zašƟte životne
sredine na lokalnom nivou, neki su od ciljeva kojima će doprineti program PRO”, istakao je viši službenik za dobro upravljanje na programu PRO Dragan Mladenović.


Konkretne aktivnosti će, između ostalog, uključivati treninge za zaposlene u lokalnim samoupravama, obuke za
donosioce odluka na lokalnom nivou, podršku unapređenju pružanja javnih usluga, eUsluga i otvorenih podataka,
kao i poboljšanju usluga socijalne zašƟte, zdravstva i obrazovanja i lokalnog upravljanja životnom sredinom.
„Preporučio bih svima da pohađaju obuke koje će sprovoditi program PRO jer značajan deo onoga što sam naučio
na treninzima za primenu principa dobrog upravljanja primenio sam prilikom izrade Plana razvoja grada Užica, što je krovni dokument za rad svake lokalne samouprave”, naveo je predsednik Skupštine grada Užica Branislav
Mitrović.


Direktni korisnici podrške programa PRO biće lokalne samouprave, centri za socijalni rad i druge lokalne institucije, kao i organizacije civilnog društva i građani i građanke Srbije, naročito ranjive grupe. Pored tehničke podrške i aktivnosti izgradnje kapaciteta, program će obezbediti i bespovratna sredstva za projekte lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, posebno u cilju boljeg odgovora na potrebe ranjivih grupa.
„Namera i nacionalnih parnera je da se pruži snažna podrška aktivnostima koje treba da omoguće da usluge
socijalne zaštite stignu onima kojima su najpotrebnije, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom, decu do 15
godina, mlade i lica starija od 65 godina, a posebno neformalne sakupljače sekundarnih sirovina”, navela je
službenica za socijalno uključivanje na programu PRO Nataša Ivanović.


Ključni partneri programa na nacionalnom nivou su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo zaštite životne sredine.
Regionalnom predstavljanju koje je organizovano za Zlatiborski okrug prisustvovali su predstavnici i predstavnice
lokalnih samouprava i centara za socijalni rad iz Arilja, Bajine Bašte, Kosjerića, Nove Varoši, Požege, Prijepolja,
Sjenice i Užica.


Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a
sprovodi Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF), Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

Fotografije—UNOPS/program PRO