Probna matura od sutra do petka 24. aprila

20. April 2020
Probna matura od sutra do petka 24. aprila

Probna mala matura za učenike osmog razreda biće održana onlajn, a đaci će test iz srpskog/maternjeg jezika rešavati 22. aprila, iz matematike 23. aprila, a kombinovani 24. aprila. Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji budu dobili od svog odeljenjskog starešine, učenici će pristupiti rešavanju testova.

Svaki test će im biti dostupan 12 sati (od 8 do 20 časova, kako bi mogli da ga rešavaju kada im tehnički i drugi uslovi to dozvole. U dopisu koji je Ministarstvo poslalo školama navodi se da će svaki đak samo jednom moći da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno.

Povratnu informaciju o rezultatima učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.

Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test, školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima.

Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove, u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja.

Roditelji testove neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit.

Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja, jer će na javnom servisu biti emitovana analiza zadataka sva tri testa, u naknadno utvrđenim terminima.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je pripremio demo verziju testa „Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja“,  koji treba da posluži učenicima da se na vreme, pre testiranja upoznaju sa platformom.

Nakon što od odeljenjskih starešina dobiju naloge, očekuje se da će đaci od 14. aprila moći da pristupe platformi kako bi proverili pristupne parametre, pogledali uputstva i uradili demo test.

On će imati četiri pitanja da bi osmaci imali priliku da vide kakav tip zadataka ih čeka na testu i na koji način se rešavaju.

Rezultati testa se neće ocenjivati, a kad se učenici vrate u škole planiran je i drugi probni završni ispit kojim će biti testirane procedure, odnosno simulirani uslovi u kojima će polagati „pravu“ malu maturu.