Promena telefonskih brojeva u bolnici u Užicu

26. Jul 2018
Promena telefonskih brojeva u bolnici u Užicu
Od  1. avgusta tekuće godine, biće  promenjeni  brojevi  telefona  u Opštoj  bolnici  Užice. Novi  broj  centrale je 031/ 599-599 , direktora Zdravstvenog  centra 031/ 599-555 a  direktora Opšte  bolnice  Užice  031/ 599-500, obaveštavaju korisnike zdravstvene zaštite iz ove institucije.
Pozivom  na  stari  broj  zvučna  poruka će  obaveštavati korisnike koji  su  brojevi  u  numeraciji  promenjeni.