Promenjen pravilnik za banjsko lečenje preko Fonda PIO

Autor: penzin.rs
19. Jul 2020
Promenjen pravilnik za banjsko lečenje preko Fonda PIO

Ubuduće, penzioner čija penzija ne prelazi prosečan iznos moći će da ide na banjsko lečenje preko Fonda PIO samo jednom, a ne svake pete godine kao do sada. U prvom krugu moći će da konkurišu i oni koji su ranije išli po starom pravilniku, a novi propisi važe za ubuduće.

“Novi pravilnik, koji je stupio na snagu 11. juna ove godine, propisuje da se pravo na besplatni oporavak u nekoj od banja Srbije može ostvariti samo jednom u toku primanja penzije”, kažu u Fondu PIO.

Svake godine za ovaj vid rehabilitacije za jedno mesto javi po nekoliko korisnika. Do sada je na besplatan oporavak išlo oko 13.000 najstarijih, a prijavljivalo se gotovo 40.000 penzionera. Odredbe su promenjene kako bi se izašlo u susret što većem broju ljudi.

Druga novina jeste i da će se rang-lista za oporavak o trošku Fonda PIO utvrđivati prema vrsti penzije, odnosno prema tome da li je starosna, invalidska, porodična. Do sada se utvrđivala po kategorijama osiguranika i u svakoj kategoriji po vrsti prava.

Sredstva za rehabilitaciju raspoređivaće se po filijalama i opštinama i prema broju korisnika čija penzija ne prelazi iznos prosečne penzije. (Na primer, prosečna penzija u junu 2020. godine je iznosila 27.760 dinara.) To znači da će u opštinama gde ima više korisnika sa nižim primanjima biti i više besplatnih mesta u banjama. Ranije su sredstva bila srazmerna ukupnom broju korisnika.

“Obezbeđena je ravnomernija raspodela sredstava za rehabilitaciju korisnika bez obzira na kategoriju osiguranja, kao i usmeravanje sredstava društvenog standarda prema korisnicima penzija sa najnižim iznosima penzije.”

Besplatna rehabilitacija u banjama 2020.

Konkurs za besplatnu rehabilitaciju biće raspisan kada se steknu zdravstveni i bezbednosni uslovi da najstariji iskoriste ovo pravo. Da nije bilo novog koronavirusa, oni bi već uveliko bili na oporavku.

Za besplatnu rehabilitaciju najstarijih u banjama obezbeđeno je 436,6 miliona dinara. Boravak podrazumeva 10 dana u nekom od dvadesetak lečilišta sa plaćenim prevozom.