Prvi notar uskoro i u Sjenici

11. Jul 2018
Prvi notar uskoro i u Sjenici

Javnobeležnička komora Srbije raspisala je konkurs za imenovanje po jednog notara u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru.

Pravo prijave na konkurs imaju državljani Srbije sa diplomom pravnog fakulteta, položenim pravosudnim i ispitom za javnog beležnika, kao i petogodišnjim radnim iskustvom u struci posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidati moraju govoriti, pisati i čitati srpski jezik, a poznavati i bosanski jezik ili priložiti sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za taj jezik.

Konkurs je raspisan 6. jula i traje 15 dana.

U Novom Pazaru trenutno rade dva notara , dok će prve javne beležnike Sjenica i Tutin dobiti posle ovog izbora.