Radionice sa rukovodiocima i članovima tematskih radnih grupa

Autor: uzice.rs
13. April 2022
Radionice sa rukovodiocima i članovima tematskih radnih grupa

U okviru procesa izrade Plana razvoja grada Užica 2021-2028, od 5. do 7. aprila održane su tri radionice na temu: „SWOT analiza i strukturisanje problema po oblastima planiranja“ (razvojni pravci – Ekonomski razvoj, Infrastuktura, zaštita životne sredine i urbani razvoj i Društveni razvoj) kojima su prisustvovali rukovodioci i članovi 19 tematskih radnih grupa.


Aktivnosti su realizovane u skladu sa Sporazumom o poslovnoj saradnji za podršku za izradu nacrta Plana razvoja grada Užica 2021-2028, zaključenim između grada Užica i Republičkog sekretarijata za javne politike, a u okviru Projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja u cilju lokalizacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine u Srbiji, koji se finansira iz sredstava vlada Nemačke i Švajcarske u okviru projekta „Reforma javnih finansija/Agenda 2030“, koji sprovodi GIZ.


Radionice je vodila Snežana Selaković, spoljni stručni saradnik za strateško planiranje Univerziteta „Edukons“.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.