Radovima nikad kraja

31. Jul 2018
Radovima nikad kraja

Iako je po prvobitnom planu trebalo da radovi u ulici Vukole Dabića budu završeni, opet je zapelo. Koordinacija svih  javnih preduzeća još uvek nije na zadovoljavajućem nivou kako bi se pratio intenzitet kompletne zamene instalacionih mreža i izveli površinski radovi.

ulica

Pored zamene kanalizacionih i toplovodnih priključaka, koji prvobitno nisu bili u planu jer nije bilo uvida u stvarno stanje, radove konstantno usporavaju loše vremenske prilike jer u kišnim danima izvođenje radova je nemoguće pa na uslove čeka i JKP Niskogradnja, koje je zvanični izvođač ovih radova.

„Mimo svega, stiglo se do nivelacije trase pa će postavljanjem kolovoza, trotoara i ivičnjaka ova ulica dobiti potpuno nov izgled a na zadovoljstvo i vozača i pešaka u saobraćaj će biti puštena najkasnije krajem avgusta meseca“, kaže direktor JP „Užice razvoj“, Nikola Maksimović.

pesak i auto

Iako je saobraćajnom signalizacijom saobraćaj u ovoj ulici obustavljen, nije mali broj vozača koji se na to ne obaziru a ni onih koji su ovde parkirali svoja vozila jer smatraju da ne ometaju radove čije izvođenje ne vide.