Raspisani javni pozivi Grada Užica i NSZ

Autor: uzice.rs
13. Jul 2021
Raspisani javni pozivi Grada Užica i NSZ

Kao i predhodnih godina i ove je Grad Užice u saradnji sa Republikom i Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao javne pozive i konkurse za četiri mere aktivne politike zapošljavanja. Po rečima Slobodana Grbića člana Gradskog veća, ove godine, to će biti četiri mere kojima će biti obuhvaćene ugrožene kategorije nezaposlenih lica, odnosno lica kojima je potrebna podrška pri zapošljavanju.

“Stručna praksa, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, samozapošljavanje i javni radovi su mere aktivne politike zapošljavanja koje ćemo podržati. Za tu namenu iz budžeta Grada opredeljeno je 8,5 miliona dinara, a sa republičkog nivoa dobili smo 8,3 miliona dinara i mi ćemo ova sredstva maksimalno iskoristiti kroz angažovanje što većeg broja ljudi. Moram da naglasim i da smo u odnosu na prethodnu, ove godine kada su u pitanju javni radovi i osobe sa invaliditetom produžili radno angažovanje nezaposlenih lica sa tri na četiri meseca.”

Svi javni pozivi su raspisani 12. jula, konkurs za javne radove traje do 23. jula, konkurs za samozapošljavanje do 30. jula, a konkurs za stručnu praksu i dodelu subvencije poslodavcima za nova radna mesta traje do utroška raspoloživih finansijskih sredstava. Kako ističe Zorica Milošević direktorka užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje planirano je angažovanje oko 90 lica.

“33 osobe sa invaliditetom će biti obuhvaćene kroz program javnih radova, dodelićemo 23 subvencije za samozapošljavanje, 15 do 20 lica će biti uključeno u program stručne prakse a poslodavcima iz privatnog sektora dodelićemo deset subvencija za zapošljavanje lica iz teže zapošljivih kategorija. U skladu sa  lokalnim akcionim planom zapošljavanja definisali smo da su to pre svega lica mlađa od 30 godina, lica starija od 50 godina, tehnološki viškovi, lica bez kvalifikacija i polukvalifikovane osobe, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći i sve one kategorije koje teže nalaze svoje mesto na tržištu rada.”

Na evidenciji užičke filijale NSZ trenutno je 9 430 nezaposlenih lica i to je broj za šest opština Zlatiborskog okruga. Na teritoriji Grada Užica je oko 4 000 nezaposlenih i beleži se blago povećanje u odnosu na isti period prošle godine. Lica mlađa od 30 godina su zastupljena sa 21 odsto, stariji od 50 godina sa čak 35 odsto.

Kada posmatramo kvalifikacionu strukturu 25 odsto su lica bez kvalifikacija ili polukvalifikovana. U procentu od 57 do 58 odsto su lica sa srednjom stručnom spremom dok su sa 9 do 10 odsto zastupljeni oni sa sedmim stepenom stručne spreme.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.