Raspust i za đačke polaske

01. April 2018
Raspust i za đačke polaske

Letnji red vožnje u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Užica zbog đačkog raspusta na snazi je od danas i traje do 9. aprila, kada se i završava prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Inače, prema školskom kalendaru za ovu godinu, drugo polugodište za učenike osmog razreda završava se u čevrtak, 31. maja, a za učenike od prvog do sedmog razreda u četvrtak, 14. juna. Za srednjoškolce se drugo polugodište završava u četvrtak, 21. juna.

Učenici četvrtog razreda gimnazije završavaju školsku godinu u četvrtak, 24. maja, a učenici trećeg razreda trogodišnje i četvrtog razreda četvorogodišnje stručne škole u četvrtak, 31. maja.

Dragitun Drulović iz odeljenja za saobraćaj, upravljanje putevima i razvoj JP “Užice razvoj” kaže da je na svim linijama u sistemu javnog masovnog prevoza na teritoriji grada Užica predviđeno ukupno 211 polazaka (radnim danima), a od tog broja 36 je definisano kao ”đacki polasci” koji se ukidaju tokom svakog školskog raspusta.

foto-1-autobuska-720x340

On objašnjava da je najveći broj polazaka definisan na liniji 1K: Sevojno – Duboki Potok – Sevojno (33 polaska iz Sevojna i 33 polaska iz Dubokog Potoka – radnim danima) i na liniji 2: Turica – Sevojno (15 polazaka iz Turice – radnim danima) koje predstavljaju kičmu mreže linija javnog prevoza na teritoriji grada Užica. Ističe da se na ove dve linije nijedan polazak ne ukida za vreme raspusta.

Govoreći o funkcionisanju gradskog prevoza Drulović ističe da je izdato oko 1 000 besplatnih legitimacija za učenike osnovnih škola za tekuću školsku godinu, da oko 2 000 korisnika poseduje legitimacije za besplatan prevoz  na osnovu Skupštinske Odluke o besplatnom i regresiranom prevozu (penzioneri, lica sa određenim oboljenjima, oštećenjima ekstremiteta…).

Ovome dodaje i da oko 650 učenika srednjih škola i oko 450 radnika kupi markicu za prevoz na mesečnom nivou.