Realizacija 13 projekata kroz program “Udružimo se”

Autor: uzice.rs
28. Avgust 2023
Realizacija 13 projekata kroz program “Udružimo se”

Ove godine sredstvima u iznosu od 33 miliona dinara finansiraće se realizacija 13 od ukupno 25 projekata, koliko je pristiglo u okviru ovogodišnjeg ciklusa programa “Udružimo se”. Ostali projekti, kako je istakao član Gradskog veća Miodrag Petković, biće delom finansirani iz budžeta za narednu godinu, a delom kroz naredni ciklus užičkog programa lokalnog partnerstva “Udružimo se”.

 

Prema Petkovićevim rečima važno je i dragoceno to što su se građani odazvali u velikom broju.

“Tih 25 predloga projekata podržalo je oko 1000 sugrađana i to je nama veoma važna informacija, jer osnovni cilj projekta jeste učešće građana u budžetskim procesima i raspodeli budžetskih sredstava sa jedne i realizacija projekata koje građani predlože u njihovom neposrednom okruženju, sa druge strane. Ovo nisu u finansijskom i građevinskom smislu veliki projekti, ali su za nas sve veliki i značajni, jer predstavljaju težnje i želje naših građana”.

Novine koje su uvedene ove godine doprinele su da se sredstva ravnomerno raspodele u gradske i seoske mesne zajednice ali i da se pripadnici osetljivih grupa uključe sa svojim predlozima.

“Prvi deo posla smo završili i od 13 projekata, 11 je iz koncepta na kakav smo navikli, a 2 su projekti osetljivih grupa. Jedan je vezan za info pult iza koga su stala sva naša udruženja osoba sa invaliditetom, drugi je projekat rampe za prilaz osoba sa invlaiditetom u “Prvoj osnovnoj školi kralja Petra II”, a ovih 11 odnosi se na sportska i dečija igrališta, uređenje mesta za odmor, šetališta. Imamo i zanimljiv projekat koji predviđa izgradnju poligona u dvorištu Crvenog krsta, gde će volonteri obavljati svoje aktivnosti i obučavati naše najmlađe sugrađane vezano za bezbednost u saobraćaju”.

Ovogodšnji budžet iznosi 33 miliona dinara, od čega su 22 miliona iz gradskog budžeta i 11 miliona kofinansiranje od strane Švajcarske vlade kroz program koji realizuje “Helvetas”. Finansijska podrška za odobrene projekte kreće se u rasponu od jednog do četiri miliona dinara, naglašava Petković.

“Sada nas čeka onaj drugi deo ovog ciklusa a to je realizacija projekata, čemu će prethoditi proces javnih nabavki i ja verujem da ćemo do kraja ove godine svih 13 projekata uspešno realizovati. Želim takođe da istaknem za ovih 12 predloga koji nisu uvršteni u ovogodišnju realizaciju, da su to nama veoma važni projekti, da ćemo ih sve još jednom sagledati i da ćemo jedan deo projekta uvrstiti u budžet za narednu godinu. Deo projekata koji su bili dobri predlozi, siguran sam da će imati šansu i mogućnost da budu finansirani kroz sledeći ciklus “Udružimo se”.

U okviru ovog programa, koji je postao primer dobre prakse za ostale lokalne samouprave u prethodnom periodu radilo se na oko 40 lokacija. Neki projekti su završeni do kraja, a neki se u dogovoru sa građanima rade u nekoliko faza.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs