Region

Priboj nadoknađuje štetu od grada

AUTOR | Uzička Republika Press

grad_660x330
12.06.2018.

Opština Priboj poziva nosioce poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Priboj, da podnesu zahtev za procenu štete nastale na poljoprivrednim kulturama usled elementarne nepogode – grada – u periodu maj-jun 2018. godine na području opštine Priboj.

Grad-pada

Zahtevi se mogu podneti na pisarnici Opštinske uprave, od ponedeljka 11. juna, a podnošenje zahteva trajaće dve nedelje. Procenu štete vršiće obrazovana Komisija za procenu štete nastale na poljoprivrednim kulturama usled elementarne nepogode – grada – u periodu maj-jun 2018. godine na području opštine Priboj.

Zadatak komisije biće da na licu mesta utvrdi nastalu štetu, predloži mere za saniranje štete, kao i da utvrdi ukupan iznos po vrsti kulture i ukupnu štetu koja je načinjena na teritoriji opštine Priboj.