Cisterne isporučuju vodu za piće, sa slavine samo održavanje lične higijene

iconUžice

February 11, 2019

Fabrika za preradu vode na Cerovića brdu je prema planu i bez problema prešla na korišćenje vode sa akumulacije Vrutci. Podsećamo građane da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za sanitarno-higijenske svrhe (održavanje lične higijene – kupanje, umivanje, pranje ruku, pranje zuba) a ne preporučuje se za piće i pripremu hrane.

Snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija se prema rasporedu koji je ranije objavljen. Isporuka vode se vrši na 73. lokacije i za snabdevanje su angažovane 24 autocisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu. Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

Sve cisterne su izašle na lokacije i za sada nema bitnijih kašnjenja u isporuci vode. Do odstupanja u terminima isporuke može eventualno doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da vozila ne parkiraju na lokacijama predviđenim za parkiranje cisterni, kao i na trasama njihovih kretanja, posebno u uskim ulicama.

O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova i 513 – 067 od 8,00 – 18,00 časova.

Inače, u saopštenju Zavoda za javno zdravlje ističe se da je voda za piće koja se distribuira građanima Užica sa postrojenja Živkovića vrelo i Potočanje je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna na osnovu bakterioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja izvršenih u Zavodu za javno zdravlje Užice.

Zavod za javno zdravlje će blagovremeno obaveštavati građane o kvalitetu vode za piće u našem gradu na osnovu obavljenih ispitivanja.