Rekonstrukcija rasvete u Potpećkoj pećini

16. Oktobar 2018
Rekonstrukcija rasvete u Potpećkoj pećini

Zbog rekonstrukcije rasvete u Potpečkoj pećini, pećina se zatvara za turističke posete od 16.oktobra 2018. godine. Otvaranje Potpećke pećine za turističke posete je planirano za 1.april 2019. godine.

Potpećka pećina se nalazi u selu Potpeć, 14 km od Užica, u severnom podnožju Drežničke gradine (932 m.n.v.), a ulaz u ovu pećinu spada u red monumentalnih dela prirode.

Potpećka pećina je izvorskog tipa: nju su izgradile vode ponornica koje poniru u Drežničkoj dolini i posle podzemnog toka u dužini od 4-5 km (u pravoj liniji), izbijaju iz pećine ili vrela ispred pećine i grade Petnicu – pećinsku reku.

U Potpećkoj pećini razlikuju se dva glavna sprata pećinskih kanala: stariji – Gornja pećina i mlađi – Donja pećina. Ulazni kanal je zajednički za oba horizonta, pošto je nastao razaranjem međuspratne konstrukcije i njihovim spajanjem. Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškim pećinama.

Detaljna geološka istraživanja i kartiranja ovog područja, izvršio je B. Marković (1957. i 1968.g.). trijaski krečnjak, u kome je izgrađena pećina, beličaste je boje, pukotinske pozornosti i fine mozaičke strukture.