Samo uzlaznom putanjom

27. Oktobar 2016
Samo uzlaznom putanjom

2016. je najuspešnija godina u istoriji dugoj 41 godinu od kada je počela redovna proizvodnja u tadašnjoj Valjaonici aluminijuma. Pre 14 godina Impol d.o.o. iz Slovenske Bistrice kupio je 70% ovog preduzeća i od tada do danas kroz 196 projekata usmereneih u revitalizaciju i modernizaciju i nabavku nove opreme uloženo je 78,5 miliona evra.

U poslovnoj 2015. godini, ostvarena je rekordna proizvodnja u hladno valjanom programu od 51.005 tona a dobit je dostigla 7,5 miliona evra. Ukupna proizvodnja je za 1,96% veća od plana, a 96% proizvodnje namenjeno je izvozu a najviše na tržišta Nemačke, Italije i Rusije. Započet je i novi investicioni ciklus kroz koji će do 2025. godine u Imopl Seval biti uloženo 59 miliona evra, a najvažnija investicija odnosi se na livničke kapacitete i toplu valjaonicu. Strateškim ulaganjem proizvodnja hladno valjanih proizvoda povećaće se na 95.000 tona,što će Impol Seval svrstati u red renomiranih evropskih valjaonica aluminijuma srednjeg kapaciteta i obezbediti stabilnost poslovanja na duži rok“, istakao je Ninko Tešić, generalni direktor Impol Seval-a.

Trenutno Impol proizvodi 200 različitih aluminijumskih legura, što nijedan proizvođač u Evropi ne može, istakao je Jernej Čokl, predsednik Upravnog odbora grupe Impol. On je dodao da će se ulaganjem od ukupno 400 miliona evra do 2025. godine u celokupan sistem proizvodnja još više približiti potrebama automobilske industrije, ističući da se godinama unazad sarađuje sa najvećim proizvođačima kao što su BMW, Mercedes, Audi…

U kolektivu koji iz godine u godinu beleži uzlaznu putanju kako u proizvodnji, tako i u izvozu i dobiti, ove i naredne godine intenzivnije će raditi na promociji srednjoškolskih zanimanja koja su neophodna Impol Seval-u.

Svesni smo da su ljudi naš najvažniji resurs, a zbog potrebe za podmlađivanjem kadra ove godine smo sa Tehničkom školom pokušali da upišemo jedno odeljenje učenika za zanimanja livac, valjač i topioničar, ali nismo uspeli. Uskoro ćemo primiti tri livca, a narednih nekoliko godina biće nam potrebno po najmanje 10-tak ljudi ovog profila. Zato smo odlučni da promovišemo ovaj smer i da za najbolje učenike obezbedimo i stipendije“, rekao je generalni direktor Ninko Tešić,i dodao da „4. industrijska revolucija ka kojoj je krenuo Impol Seval podrazumeva stručno specijalizovane i osposobljene ljude“.

Uzlaznu putanju Impol Seval od privatizacije do danas beleži i kada su primanja zaposlenih u pitanju. Tako je prosečno isplaćena zarada u 2002. godini bila 20 984 dinara ili 344 evra. Za prvih devet meseci tekuće godine, zaposleni, ne računajući menadžment prosečno su primili po 67 800 dinara ili 551 evro.

Poređenja radi treba istaći činjenicu da je dostignuti nivo zarada za 50% veći od prosečno isplaćene na nivou republike, odnosno 30% od prosečno isplaćene zarade u proizvodnji osnovnih metala.