Smanjenje zagađenja vazduha uz akcijsku cenu priključka na gas i subvenciju za zamenu ložnih uređaja

Autor: uzice.rs
04. April 2023
Smanjenje zagađenja vazduha uz akcijsku cenu priključka na gas i subvenciju za zamenu ložnih uređaja

Prioritet grada Užica je unapređenje zaštite životne sredine, prvenstveno kroz projekte koji se odnose na poboljšanje kvaliteta vazduha. Sa tim ciljem i ove godine u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine realizovaće se niz projekata, čija će realizacija imati direktan uticaj na smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha.

Foto—www.uzice.rs

Prema rečima gradske većnice za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam Nade Jovičić, grad je zahvaljujući dobroj saradnji i uspešno realizovanim aktivnostima dobio podršku resornog ministarstva za tri projekta u ovoj godini.

“Svesni činjenice da zelene površine imaju veliki uticaj na kvalitet vazduha zatražili smo i dobili podršku Ministarstva zaštite životne sredine za projekat pošumljavanja, tako da ćemo u ovoj godini imati priliku da pošumimo belim jasenom parcelu površine jedan hektar u MZ Turica. Pored toga grad je opredelio sredstva iz budžeta za pošumljavanje parcela koje se nalaze u urbanoj zoni pojedinačnom sadnjom. Mesta na kojima će se izvršiti sadnja određena su u dogovoru stručnih službi grada Užica i JKP “Bioktoš”. prolećna sadnja koja obuhvata 80 stabala već je počela a isti posao nastavićemo i na jesen”.

Prema preliminarnoj listi objavljenoj na sajtu resornog ministarstva grad je dobio i sredstva za konverziju jedine preostale kotlarnice u javnim ustanovama. Reč je o kotlarnici na mazut koja se nalazi u Narodnom pozorištu. To će kako ističe gradska većnica imati veliki uticaj na smanjenje zagađenja u užem gradskom jezgru.

“Sigurni smo da ćemo značajno uticati na smanjenje zagađenja i projektom koji se odnosi na zamenu ložnih uređaja u individulanim domaćinstvima. Ministarstvo i grad će i u ovoj godini sufinansirati nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kotlova, etažnih peći i šporeta na drvni pelet i nabavku i ugradnju kotlova na gas. Ovaj javni poziv otvoren je 17. marta i trajaće do 17. aprila. I ono što je takođe veoma važno za naše sugrađane cena priključka na gas ostaje nepromenjena u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 450 evra bez PDV-a uz mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata”.

Svetlana Drakul, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine ističe da se ove godine ranije ušlo u konkursnu proceduru, kako bi sugrađani ali i izvođači i preduzeće “Užice gas” imali dovoljno vremena da sve završe pre početka grejne sezone.

“Dokumetacija je ista kao i prošle godine, sa razlikom da će se ugovor za nabavku kotla na gas potpisati tek kada se dobije rešenje o odobrenju za izvođenje radova na unutrašnjim gasnim instalacijama, odnosno kada ljudi budu imali tehničke uslove “Užice gasa” i dobiju rešenje od Gradske uprave za urbanizam. I uslovi su isti, a oni koji su već dobili sredstva za nabavku kotlova ili peći na pelet ne mogu konkurisati za nabavku kotlova na gas”.

Prema njenim rečima važno je naglasiti da sve ove mere daju rezultate. Ukupne emisije štetnih čestica smanjene su u protekle dve godine za oko 15 odsto.

“Ono što je jako bitno je i to da nam se smanjuje broj dana sa visokim vrednostima, pa smo negde 2018. i 2020. imali 27 dana sa vrednostima koje su preko 100 mikrograma po metru kubnom, a 2021. i 2022. 15 dana što je prilično značajno smanjenje. Takođe visoke vrednosti preko 150 mikrograma u periodu 2018-2020. godina kojih je bilo 12 u poslednje dve godine iznose 4, a vrednosti preko 200 kojih je u prve tri godine bilo sedam pale su na jedan. Sve ovo potvrđuje i izveštaj Zavoda za javno zdravlje Užice podacima da smo sa više od 40 dana sa prekoračenjem dnevnih vrednosti pali na 30 i to je jako dobro, iako je januar bio nepovoljan po pitanju temperaturne inverzije”.

Ipak, ono na šta svi sugrađani moraju da obrate pažnju je smanjenje upotrebe automobila, jer primetno je da se povećava broj dana sa prekoračenjem srednjih dnevnih vrednosti i u danima kada nema grejanja. Građani će, kako ističu nadležni imati priliku i da se uključe u izradu važnih dokumenata, jer je u toku revizija Kratkotkoročnog akcionog plana zaštite vazduha i Plana kvaliteta vazduha, koji će ponuditi nove mere.