SOS Telefon

29. Februar 2016
SOS Telefon

Na SOS telefon koji od kraja septembra prošle godine funkcioniše u Užicu pored žrtava porodičnog nasilja iz ovog grada javljaju se i iz drugih delova Srbije, ali i Vojvodine. Iskustvo angažovanih saradnica Ženskog centra  dokazuje da je nasilja svuda oko nas u različitim oblicima i vremenskom trajanju. Zbog svih činjenica, nadležni u Užicu započeli su pregovore sa nadležnim ministarstvom i o osnivanju Sigurne kuce koja bi žrtvama sa područja Zapadne Srbije bila jedino utočište.

Prvi besplatni SOS poziv  na broj 0800 333 445 traje najduže, jer žrtva treba da predstavi situciju nasilja i trenutnog rizika. “Svaka priča ima drugačiju pozadinu i trajanje. Ima žena koje su već dosta informisane ali jednostavno nailaze na zatvorena vrata kod svih institucija”kaže Nevena Durić, psihološkinja Ženskog centra iz Užica.

Iako je porodično nasilje na čijem procesuranju rade policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove i službe za zapošljavanje zakonski dobro regulisano  i dalje je prisutno u velikoj meri, tvrdi pravnica Ženskog centra, Vesna Bogdanović. Ona dodaje da je razlog što u nabrojanim institucijama i dalje dovoljno ne prepoznaju nasilje nad ženama i uopšte nasilje u porodici. Dovoljno je, smatra ona, da samo jedna institucija kao karika u svom delu nadležnosti zataji tada nastaje problem i ceo lanac puca”.

Tokom 2014. na području Policijske uprave u Užicu izvršeno je 57 krivičnih dela nasilja u porodici. Od januara do novembra prošle godine godine 123, što ne znači da je broj žrtava povećan, već da se više njih odlučuje da nasilnika prijave. U gradskoj upravi u Užicu tvrde da sa nadležnim ministrstvom pregovaraju o osnivanje Sigurne kuće za područje okruga.
Gradska većnica Jelena Vasović, osvrnući se na podatke iz 2015. godine, ističe da broj krivičnih dela nasilja u porodici, ukazuje da je potrebno da se jedna Sigurna kuća, odnosno prihvatilište za žrtve nasilja, izgradi  za potrebe žrtava sa područja Zapadne Srbije.

Usluga SOS telefona za koju su angažovane 4 saradnice Ženskog centra iz Užica tokom ove godine biće finansirana sa milion dinara.

BK i  ZOOMUE