Samoća i zdravstvene tegobe glavni problemi starih u Užicu

Autor: B.Kuzmanović
24. Novembar 2023
Samoća i zdravstvene tegobe glavni problemi starih u Užicu

Starost pored toga što donosi broje probleme u životu pojedinaca, naročito zdravstvene donosi takođe i prednosti koje se ogledaju u činjenici da stariji ljudi postaju saosećajniji i da imaju bolje socijalne veštine. Imajući u vidu da savremena porodica u najvećem broju slučajeva nije u mogućnosti da preuzme brigu o starima zbog brojnih obaveza i da porodica nažalost ostaje samo kao okvir rađanja čoveka ali ne okvir njegove smrti, starost zato treba posmatrati kao socijalni i ekonomski problem čitave društvene zajednice, a ne kao problem pojedinca, smatra Slađana Rogić, direktorka Centra za socijalni rad u Užicu. 

Ona ističe da ovoj populaciji u našem gradu konkretno treba omogućiti uslugu dnevnog boravka za stare, gde bi mogli da provedu svoje slobodne vreme i gde bi im se pružila neophodna podrška koju iz različitih razloga ne mogu da dobiju od srodnika.

Kao najveće probleme starijih osoba koje se obraćaju Centru za socijalni
rad „ Užice“, ona navodi samoću, zdravstvene tegobe različite vrste (sve veći broj korisnika sa problemom demencije) i teškoće u zadovoljavanju potreba zbog navedenih poteškoća.

Ona podseća da je Centar za socijalni rad „ Užice“ tradicionalno obeležio Dečiju nedelju i mesec posvećen starijim licima tako dodajući da je tim povodom kao i povodom Dana grada na Trgu partizana u oktobru mesecu održan drugi po redu Sajam usluga socijalne zaštite.
Cilj sajma je informisanje što većeg broja građana i građanki Užica o uslugama i merama koje pružaju ustanove socijalne zaštite, unapređivanje kvaliteta istih ali i prepoznavanje potreba naših sugrađana i sugrađanki i u skladu sa njima kreiranje novih usluga i modela podrške.

Centar za socijalni rad „ Užice“ pruža usluge smeštaja u ustanove socijalne zaštite (domovi za stare i za duševno obolele), pomoć u kući za stare, zaštita od nasilja. Na smeštaju je trenutno 78 starih korisnika i 33 korisnika usluge pomoći u kući za stare.

Veoma je važna psihosocijalna podrška, imajući u vidu usamljenost sa kojim se suočavaju stari, problemi sa depresijom i druge poteškoće iz oblasti mentalnog zdravlja koje su prisutne kod starih osoba.

Direktorka Centra za socijalni rad „ Užice“ ističe da je imajući u vidu sve veći broj korisnika i potreba starih, neophodan veći i broj zaposlenih stručnih radnika koji bi mogli da adekvatno i pravovremeno odgovore na sve zahteve, i da se kao krajnji cilj unaprede usluge ove ustanove.

U nadležnosti Centra za socijalni rad „ Užice“ je Domsko odeljenje za
smeštaj odraslih i starijih lica „ Zabučje“ u kome je trenutno smešteno
80 korisnika. Kapacitet Doma je popunjen i formirana je Lista čekanja, što ukazuje na potrebu za proširenjem kapaciteta doma. Cena smeštaja u Domu se određuje na osnovu kategorije zavisnosti i kreću se od 22 435 dinara za kategoriju nezavisnih, zatim 27 074 dinara za poluzavisne korisnike do 32 066 dinara za kategoriju zavisnih korisnika.

 

Prosečna starost korisnika iznosi 77 godina, a u Domskom odeljenju na Zabučju polovina smeštenih korisnika je sa teritorije Užica, dok drugu polovinu čine lica koja dolaze sa teritorije Zlatiborskog okruga, ali i iz drugih gradova kao što su Valjevo, Ivanjica, Gornji Milanovac…

Aktivnosti koje su omogućene korisnicima u Domskom odeljenju su:
Kulturno –zabavne aktivnosti kao što su proslave praznika, rođendana, priredbe, korišćenje knjiga iz biblioteke, dnevne i nedeljne štampe i dr.
Rekreativne aktivnosti u koje spadaju organizovani izleti, šetnje, turniri između korisnika i Okupaciono – radne aktivnosti u koje spadaju razne sekcije (ekološka, sekcija ručnih radova, briga o cveću, stolarski radovi i dr.)

Fotografije—Centar za socijalni rad Užice

Projekat “Stari(TI) u Užicu” sufinansiran je sredstvima iz budžeta Opštine Čajetina. Stavovi izneti u pdoržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.