Stripom protiv falsifikovanih lekova

21. Maj 2016
Stripom protiv falsifikovanih lekova

50% lekova koji se prodaju preko Interneta je falsikovano. Takvi lekovi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Posebno ugroženi mladi. 

Opasnost od falsifikovanih lekova po ljudski život je ogromna, od čega nije zaštićena nijedna zemlja na svetu. Ova pojava nažalost sve više utiče i na mlade, jer oni u kontakt sa različitim proizvodima dolaze preko Interneta i društvenih mreža, koristeći ih uglavnom u rekreativne svrhe, ali nesvesni da time ozbiljno i dugoročno ugrožavaju svoje zdravlje. Unapređenje znanja o falsifikovanim lekovima je ključno za očuvanje zdravlja i života mladih ljudi.

Kako bi se deci, tinejdžerima i studentima pojasnila ova tema na pristupačan i zanimljiv način, napravljen je edukativan strip „Lana Tafi“ u formi interaktivne igre – priče sa više krajeva. Čitaoci ovog stripa imaju aktivnu ulogu, i svojim odlukama vode kroz priču likove sa kojima se lako mogu identifikovati, pokušavajući da izbegnu zamke i iskušenja nalik onima koje ih mogu snaći u stvarnom svetu.

Foto--S.Ž.

Foto–S.Ž.

Na tribini koja je nedavno održana u Užicu, mladi ali i medicinski radnici bili su u prilici da čuju o opasnostima po zdravlje koje izazivaju falsifikovani lekovi i da dobiju strip. Česti su slučajevi da falsifikovane lekove kupuju mladi ne sluteći da upravo ti lekovi imaju toksičan efekat i da im ugrožavaju zdravlje. Najpre dolazi do oštećenja bubrega i jetre, jer se u falsifikovane lekove često stravljaju otrovne materije koje imitiraju izgled i sadržaj leka, istakao je Pavle Zelić iz Agencije za lekove, dodajući da se prilikom kontrole u takvim lekovima pronalaze otrovi za pacove, teški metali, prah od cigle, boje za puteve, vosak za pod i drugi dodaci. Ukoliko ste u dilemi da li je lek originalan ili falsifikovan, sumnje se jedino mogu odagnati prijavom Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji Agencije za lekove.

Procena Svetske zdravstvene organizacije je da se na globalnom tržištu lekova nalazi čak 10% falsifikovanih. Srbija se svrstava u zemlje razvijenog sveta koje imaju dobre sisteme kontrole u ovoj oblasti.

Zabrinjavajuće je da je 50% lekova koji se prodaju preko Interneta lažno. U našoj zemlji kupovinom lekova na ovaj način krši se zakon (jer je promet lekova preko Interneta zabranjen. Još opasnije je što na taj način svesno ili nesvesno rizikujemo svoje zdravlje.

Najozbiljnija situacija sa falsifikovanim lekovima je u Africi čije tržištu je zasuto sa čak 30% falsifikovanih lekova, usled čega je veliki broj smrtnih slučajeva.

Za bilo koji lek, može se tvrditi da je ispravan, tek nakon što prođe kontrolu neke od zvanično sertifikovanih laboratorija kakva je pri republičkoj Agenciji za lekove i medicinska sredstva ili neke druge u svetu.

Foto--S.Ž.

Foto–S.Ž.

Inače, falsifikovanje lekova kao kriminalna aktivnost je u ekspanziji. Sa godišnjim obrtom od 200 milijardi evra pretekla je trgovinu drogom i oružjem. Falsifikovani lekovi donose ogromnu zaradu, a kazne za počinioce kada se otkriju su vrlo niske.

Treba istaći da je ovaj projekat okupio referentne državne i međunarodne institucije u Evropi i Srbiji koji se bore protiv falsifikovanih lekova, konkretno Evropski direktorat za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope (European Directorate for Quality of Medicine and Healthcare – EDQM of Council of Europe) i Italijansku agenciju za lekove (Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) koji su finansirali projekat, dok je za realizaciju bila zadužena Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS.

Ozbiljna naučna podloga ključnih poruka i metoda upotrebe „Lane Tafi“ od strane edukatora je obezbeđena od naučnika – psihologa sa Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu i Univerziteta u Veneciji, dok je implementacija najboljih praksi u borbi protiv falisfikovanih lekova uneta od strane eksperata AIFA i ALIMS.

Na samom stripu su radili Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva koji je pored pisanja scenaria bio i vođa projekta i Boris Nenezić, diplomac Akademije primenjenih umetnosti Univeziteta u Beogradu i uspešan ilutrator i strip autor, dok je koncept definisao Dr Domeniko Di Đorđo iz AIFA. Zato je, pored obrazovne uloge, „Lana Tafi“ realizovan sa puno umeća i kreativnosti, i u duhu devete umetnosti – stripa. Cilj ovog projekta je da se poruka i znanje o problemu falsifikovanih lekova prenese što većem broju mladih ljudi. Veliko interesovanje preko 10 država, članica Saveta Evrope, od Jermenije do Velike Britanije i od Malte do Poljske, koje su najavile da će objaviti ovaj strip i koristiti ga za edukaciju mladih u svojim zemljama je najveća potvrda uspeha i relevantnosti ove velike inicijative.