Suva drva i pravilno loženje popravljaju vazduh u Užicu

31. Mart 2016
Suva drva i pravilno loženje popravljaju vazduh u Užicu

Ovo je zaključak sa današnjeg edukativnog predavanja održanog u Užicu na kome su govorili prof. dr Branko Glavonjić, nacionalni ekspert za biomasu i dr Olivera Janjić iz Zavoda za javno zdravlje iz Užica. Blizu dve trećine naših sugrađana greje se na drvo.

Potrošiti što manje drveta, a dobro se ogrejati moguće je jedino ukoliko se poštuje efikasnost korišćenja ogrevnog drveta. Ona podrazumeva nabavku ogrevnog drveta najmanje šest meseci pre početka grejne sezone (najbolje u aprilu), korišćenje suvog drveta za loženje čime se produžava vek upotrebe šporeta ili kotla. Stručnjaci, koji na to ukazuju u cilju postizanja efikasnosti korišćenja ogrevnog drveta, dodaju da prethodno navedenom treba dodati i  značaj pravilnog loženja vatre ali i  preporučuju dodatak za čunak, takozvanog štedišu.

Tek posečeno ili do jednog meseca nakon seče, sirovo drvo, sadrži preko 50% vode . Takvo drvo teško gori i oslobađa malu količinu energije za grejanje. Zato je najbolje za loženje koristiti drvo koje je prosušeno najmanje šest meseci, jer ono će imati četiri puta manje vode, što znači da će dobro goreti i da će boravak u prostorijama  koje se greju biti prijatniji i bez osećaja hladnoće , ističe Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta iz Beograda.

On dodaje da sirovo drvo emituje znatno više zagađujućih materija u atmosferu od suvog, a konkretna ušteda u korist suvog drveta je od 16 do 22%, što prevedno u  finansijskom smislu znači 60-70 eura po sezoni. Problem koji je uočen u Užicu je i u starosti šporeta koji se koriste (prosečno stari 11 godina) i u energetski neefikasnim individualnim stambenim jedinicama.

Grejanje na drvo kao ekološki energent posebno je važno za grad Užice, koji se u sezoni loženja suočava sa povećanom koncentracijom aerozagađenja. Od 2010. do prošle godine u znatnoj meri se beleži pad koncentracije čađi na mernom mestu kod zelene pijace u Užicu, potvrdila je dr Olivera Janjić iz Zavoda za javno zdravlje, institucije koja po ugovoru sa gradom Užicem vrši monitoring  vazduha.

Cilj projekta “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” koji se realizuje u okviru bilateralne saradnje između Vlada Srbije i Nemačke  jeste smanjenje zagađenosti vazduha u Užicu što se pokušava na više načina. Jedan su i subvencije koje je grad dao u prošloj godini u iznosu od 4 miliona dinara. Zbog velikog interesovanja građana konkurs je otvoren i ove godine a iznos sredstava za energetsku efikasnost je dupliran, ističe Dunja Đenić, članica gradskog veća zadužena za ekologiju.

Treba istaći da je zagađenje vazduha jedan od deset glavnih globalnih faktora rizika po zdravlje. Smatra se da širom sveta oko 7 miliona ljudi ranije umre zbog zagađenja, dok u Evropskoj uniji oko 400 000 ljudi prerano strada. Predviđa se da će do 2050. godine na globalnom nivou zagađenje vazduha biti najveći uzrok smrti povezanim ekološkim uslovima. Zagađenje vazduha klasifikovano je kao vodeći uzrok za rak. Oko 36% upala pluća i 22% opstruktivnih pluća u svetu se povezuje sa zagađenjem vazduha.