Suvo drvo čist vazduh

30. Decembar 2016
Suvo drvo čist vazduh

Biomasa se mora naći u strateškim dokumentima svih lokalnih samouprava kako bi se smanjilo aerozagađenje u opštinama i gradovima u Srbiji , istakao je Slobodan Jerotić, energetski menadžer grada Šapca. On je nedavno boraveći u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor u Užicu gde je održao trening za članove BioEn projektnog tima , ukazao na primere dobre prakse za efikasno korišćenje biomase kod nas i u svetu sa akcentom na prehrambenu industriju.

letak

Drvo i biomasa predstavljaju obnovljive izvore energije. Sagorevanjem drveta se oslobađa ista količina CO2 koja je apsorbovana u toku životnog veka biljke.

Sa energetskog stanovišta pod biomasom se podrazumevaju drvo (šumsko i ostaci iz drvoprerađivačke industrije) i ostaci iz poljoprivrede (slama, stabljike, koštice itd.). Biomasa je lokalno ekološko gorivo i to je njena ključna prednost u odnosu na druge vrste grejanja.

Drvo se danas i u razvijenim zemljama sve više koristi u energetske svrhe, jer su potpuno automatizovana postrojenja na drvnu sečku i pelete. Ključne prednosti drveta su što je neutralno u odnosu na emisiju gasova staklene bašte, jer je domaći izvor energije koji otvara radna mesta.

Drvo je obnovljivi izvor energije, a posebno je značajno što se šumski fond obnavlja planskim upravljanjem. Kao prednosti ističu se i skladištenje drveta, štednja na zalihama fosilnih goriva i smanjenje rizika transporta.

Važno je istaći da se u energetske svrhe drvo koristi u obliku cepanica i oblovine, peleta, briketa, ali i drvne sečke i ostataka iz drvno prerađivačke industrije.

Stručnjaci sve više podsećaju da od momenta “obaranja” drveta do stavljanja u peć mora da protekne najmanje šest meseci. Dakle, ko kupi drva u aprilu, siguran je da će do jeseni biti suva i to samo ako su debla odmah posle seče pocepana i složena na osunčanom mestu, ali natkrivena.

Jeftina energija proizvedena iz lokalnih biogoriva predstavlja razvojnu šansu za privredu, naročito onih sektora gde su energetske potrebe najveće ili gde je moguće povećati nivo finalizacije proizvoda.

U Zlatiborskoj oblasti postoji značajan broj pilana koje raspolažu sa velikom količinom drvnog otpada iz tekuće proizvodnje, a koji može da se iskoristi za proizvodnju, u kombinovanom procesu, električne i toplotne ili samo toplotne energije, ističe Slobodan Jerotić. On dodaje da zadnjih godina raste tržište peleta, a da je tehnologija uređaja takva da pruža komfor prilikom korišćenja.

Ističe da proizvođači iz Srbije više od polovine proizvodnje izvezu u zemlje u okruženju i druge Evropske zemlje, a da je 2015.i 2016. zbog pada cene nafte i prirodnog gasa biomasa bila manje atraktivna, što je uz toplu zimu i smanjeno korišćenje uticalo na povećanu cenu peleta, smatra Jerotić.

Energetski menadžer grada Šapca i dugogodišnji saradnik Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica na projektu „Promocija održive upotrebe bioenergije u Zlatiborskoj oblasti“ tvrdi da je neophodno kreirati dobre finansijske modele kako bi što više ljudi počelo da koristi biomasu, jer kvalitetni uređaji nisu jeftini.

Jerotić naglašava da je najbolje koristiti kotlove koji su konstruisani za sagorevanje peleta. Zbog činjenice da su prilagođeni za ovo gorivo imaju veliki stepen iskorišćenja, pojašnjava Jerotić, koji ne preporučuje prepravke kotlova, jer tvrdi da oni dugoročno ne daju dobre rezultate. Dobra izolacija objekta i regulacija energije podrazumevaju, kako bi se kao krajnji efekat postigla ušteda i zaštita životne sredine.

Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta pod velikim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, a sa veoma malom količinom vlage (8%). Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr, a kilogram peleta može da proizvede oko pet kilovat sati toplotne energije.

Kvalitetan pelet podrazumeva kompaktnost (ne sme da se drobi) i što manji procenat vlage (najkvalitetniji je kada ima 7-8% vlage). Pelet u potpunosti zadovoljava visoke ekološke standarde čime nam omogućava kvalitetniji život neugrožavajući okolinu i prirodu.

Uz najlepše želje za nastupajuću godinu u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor koja sprovodi projekat „Promocija održive upotrebe bioenergije u Zlatiborskoj oblasti“, koji je pomogla Vlada Savezne Republike Nemačke preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), veruju da su naši sugrađani shvatili značaj korišćenja suvog drveta ili peleta kako bi vazduh u Užicu bio čistiji a njihovo zdravlje manje ugroženo.