Svaki četvrti nađe posao na sajmu

30. Mart 2018
Svaki četvrti nađe posao na sajmu

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala u Užicu trenutno je 1 600 osoba manje u odnosu na isti period prethodne godine, na šta su uticale uspešno sprovedene mere i programe aktivne politike u tom period, istakla je Zorica Milošević, direktorka užičke filijale otvarajući prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja.

sajam 2

Ona kaže da je ovim merama obuhvaćeno oko 900 lica što su po njenoj oceni pokazatelji snažnih finansijskih podsticaja  koji motivišu poslodavce da zapošljavaju lica sa evidencije.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da se posredstvom sajmova zaposli između 20 i 45% onih koji na ovaj način potraže posao, a da oko polovina nastavi da radi kod istog poslodavca ili ubrzo nađu drugi posao zahvaljujući iskustvu i kompetencijama koje steknu, istakla je direktorka užičke filijale, Zorica Milošević.

Ona je dodala da je u šest opština okruga koje pokriva filijala u našem gradu ukupno 10 300 nezaposlenih, od čega je 4 230 sa teritorije Užica.

zoka i vidoja

Član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Vidoje Drndarević, očekuje da će  saradnja Nacionalne službe za zapošljavanje koje će izdvojiti 10 miliona i 600 hiljada dinara za četiri aktivne mere zapošljavanja: javni radovi, samozapošljavanje, nova radna mesta i stručna praksa i sa planiranih 11 miliona dinara sredstava grada Užica, tokom ove godine biti zaposleno oko 150 lica.

Trenutno deficitarna zanimanja na evidenciji užičke filijale su inženjeri mašinstva i elektrotehnike, profesori nemačkog jezika, diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari, dok su suficitarna zanimanja svi stepeni ekonomske struke i maturanti gimnazije, kao o pojedini profili poljopirivredne i mašinske strukeke u četvrtom stepenu.

 

Podsećamo, na prvom sajmu koji je ove godine organizovala filijala NSZ iz Užica je učestvovalo 29 poslodavaca koji su ponudlili više od 150 slobodnih radnih mesta za radnike iz oblasti mašinstva, eletrotehnike, traženi su hemisjki i inženjeri tehnologije tekstila i prehrambene tehnologije, arhitekture, CNC strugara, glodača i brusača i druge radnike metalske struke, ekonomske, trgovinske i komercijalne struke, vozača B, C i E kategorije u zemlji i u međunarodnom transport.

Poslodavci su ponudili i poslove iz domena prehrambene struke, prerade voća i povrća, ugostiteljstva, građevinske struke, a bilo je interesovanja i za agentima prodaje životnih i neživotnih osiguranja i bankarskih usluga, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama-vaspitačima i diplomiranim vaspitačima.