U Novoj Varoši subvencije za veštačko osemenjavanje krava

Autor: varoske.net
09. Jul 2021
U Novoj Varoši subvencije za veštačko osemenjavanje krava

Opština Nova Varoš i ove godine subvencioniše veštačko osemenjavanje krava, u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine. Iznos subvencije je 1.000 dinara po jednom osemenjenom grlu. Za ovu namenu u budžetu je opredeljeno dva miliona dinara, a mera će se sprovoditi do utroška sredstava .

Prijave se podnose Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš, kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova

Poljoprivrednici zainteresovani za korišćenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:
-Fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva
-Fotokopiju kartice namenskog računa
-Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2021. godinu (Uprava za trezor)
-Potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu
-Fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (Potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)
-Uverenje o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva ( Lokalna poreska administracija)

Opština Nova Varoš poziva sva poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost subvencionisanja veštaškog osemenjavanja krava.