U Prijepolju teško do posla i sa fakultetskom diplomom

20. Jul 2018
U Prijepolju teško do posla i sa fakultetskom diplomom

Na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju, koja obuhvata opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica nalazi se 16. 240 nezaposlenih lica. Najviše nezaposlenih je sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, a nedovoljno mesta na tržištu rada je i za starije od 50 godina i za fakultetski obrazovane.

posao

Najveći broj nezaposlenih je u Sjenici 5.045 lica, a najmanji u Novoj Varoši 1.924. Na evidenciji prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje je 4.523 nezaposlenih Prijepoljaca i Prijepoljki, od čega je nešto manje od polovine žena, tačnije 2.144.

Što se tiče obrazovne strukture nezaposlenih, najviše je onih sa trećim stepenom stručne spreme, 1.596 lica, dok prvi stepen stručne spreme, odnosno četiri razreda osnovne škole ima 1.280 nezaposlenih lica, od toga 624 žena. Na evidenciji je i 220 lica koja traže posao, a imaju fakultetsku diplomu. Među nezaposlenim licima na nivou Filijale nalazi se i 197 osoba sa invaliditetom, od čega su 72 žene. U Prijepolju je na evidenciji 56 osoba sa invaliditetom.

Na posao do godinu dana čeka 1.356 nezaposlenih lica u Prijepolju. Isti broj lica na posao čeka od jedne do pet godina, a 1.808 lica je na evidenciji nezaposlenih duže od pet i deset godina.

Na nivou Filijale najviše je nezaposlenih lica koji su stariji od 50 godina, 5.252. Ista situacija je i u Prijepolju gde čak 1.399 osoba ove starosne dobi čeka na posao, a broj onih u potrazi za zaposlenjem starosti od 40 do 50 godina je 1.242. Nešto manji broj je onih koji traže posao, a imaju od 30 do 40 godina, ukupno 970 lica, dok 902 osobe mlađe od 30 godina, još čekaju svoje prvo zaposlenje.