U Užicu još 240 korisnika subvencija za mere energetske efikasnosti

13. Oktobar 2021
U Užicu još 240 korisnika subvencija za mere energetske efikasnosti

Završen je konkurs za mere energetske efikasnoti na porodičnim kućama  u četvrtoj zoni stanovanja i objektima za kolektivno stanovanje na području grada Užica. Prema preliminanoj rang listi sredstva će moći da koristi 240 prijavljenih, a najveći broj njih vlasnici su stanova u stambenim zgradama.

 

Za meru zamena stolarije u zgradama koletivnog stanovanja odobrena su sredstva za 215 prijava, koje su ispunile sve uslove konkursa. Kada je reč o meri koja se odnosi na zamenu stolarije na porodičnim kućama u četvrtoj zoni stanovanja biće subvencionisano 20 vlasnika tih objekata. U ovoj zoni stanovanja, uz subvenciju biće nabavljena četiri kotla na gas i na jednom objektu urađena termoizolacija.

16 prijava nije ispunilo uslove konursa, a prigovore na preliminarnu listu je moguće podneti Komisiji do 16. oktobra. Korisnici čija imena budu na konačnoj listi dužni su da u roku od 7 dana, od izlaska konačne rang liste potpišu Ugovor za izvođačem radova čiji su predračun dostavili. Visine sa pojedičanim iznosima koje uplaćuje Grad Užice, dostavljene su izvođačima radova.

Podsetimo, Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Užice su opredelili su osamnaest miliona dinara za primenu mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama u četvrtoj zoni i u stanovima u stambenim zgradama.