Učenici iz Čajetine zainteresovani za položaj dece sa smetnjama u razvoju

13. Septembar 2017
Učenici iz Čajetine zainteresovani za položaj dece sa smetnjama u razvoju

U petak, 15.septembra, sa početkom u 14 časova, u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini, Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta organizuju prezentaciju sa diskusijom na temu „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“.

volonteri Ca 1

Cilj je upoznavanje učenika sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, kao i sa važnošću podizanja nivoa svesti u vezi sa položajem dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija, sa osvrtom na primenu, probleme i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici.

Događaj se organizuje za članove Đačkog parlamenta i predstavnike odeljenjskih zajednica srednje škole u Čajetini i Osnovne škole „Dimitrije Tucović“.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Kraljevine Švedske.

volonteri Ca 3

Treba istaći da Udruženje „Zlatiborski krug“ kontinuirano radi na edukaciji i obukama mladih u lokalnoj zajednici kako bi što više bili uključeni u rad za decu sa smetnjama u razvoju.

U tom cilju nedavno je održana obuka volontera za rad sa korisnicima „Zračka“, a učesnicima su na interesantan i zabavan način, kroz praktičan rad i igru predstavljene teme omladinski aktivizam i volonterizam i komunikacija.

Prema rečima Vesne Belčević, voditeljke programa obuke, učesnici – učenici 7. i 8. razreda osnovne škole „Dimitrije Tucović“ su bili maksimalno angažovani i raspoloženi da učestvuju u svim planiranim aktivnostima, a popunjeni evalucioni listovi pokazuju visok stepen zadovoljstva učesnika realizovanom radionicom.

Predsednica Zlatiborskog kruga i koordinatorka projekta, mr Zorica Milosavljević je zadovoljana velikim odziva učenika na poziv da učestvuju u projektu i da se volonterski angažuju u radu sa decom sa smetnjama u razvoju u okviru Dnevnog boravka „Zračak“.