Učenici nacrtali bioenergetske Kostojeviće

07. Januar 2018
Učenici nacrtali bioenergetske Kostojeviće

Bojana Vukašinović, učenica VI razred i Luka Ranković, đak osmak Osnovne škole “Dušan Jerković” iz Kostojevića podelili su prvo mesto na likovnom konkursu na temu „Moje bioenergetsko selo”. Treće mesto je pripalo Ljubiši Petronijeviću, učeniku VII razred, dok je specijalna nagrada otišla u ruke Jovane Vukašinović učenice IV razreda. Autori nagrađenih likovnih radova dobili su tablet računare.

Konkurs na koji je pristiglo 26 radova, za učenike od prvog do osmog razreda Osnovne škole „Dušan Jerković” u Kostojevićima, kao i učenike prvog razreda gimnazija i srednjih škola sa prebivalištem u ovom selu su 15. septembra prošle godine raspisali opština Bajina Bašta i SKGO.

Inače, Kostojevići kod Bajine Bašte do februara 2019. godine do kada traje pilot projekat Bio Vill koji finansira Evropska komisije preko programa „Horizon 2020″, a u Srbiji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, trebalo bi da ponesu epitet bioenergetskog sela i po tome do tada budu jedinstveni u Srbiji.

BioVill-naslovna-300x146

Ovo selo okruženo šumovitim planinama u kome u 142 domaćinstva živi svega 413 meštana godinama unazad ima  osobine urbane sredine, a lokalna škola i 40 domaćinstava u selu se zagrevaju daljinskim sistemom grejanja koje kao gorino koristi mazut. Zbog bogatstva šumom obezbeđeni su preduslovi za zamenu mazuta biomasom kao glavnim izvorom energije, a postoji i izvestan broj pilana kojebi mogle da se uključe u proces na pravi način.

Tako bi se efikasnijim korišćenje raspoloživih lokalnih obnovljivih izvora energije i proširenje lokalnog sistema daljinskog grejanja omogućilo priključenje više lokalnih institucija (doma zdravlja, biblioteke, apoteke, veterinarske stanice) i 40 dodatnih domaćinstava na sistem grejanja. Lokalni sistem daljinskog grejanja može se dodatno poboljšati kroz povezivanje sa lokalnim poslovnim sektorom (proizvođačima pića, malim trgovinama i servisima za popravku i održavanje automobila).

Krajnji cilj projekta BioVill je da prilagodi i prenese iskustva stečena u zemljama u kojima bioenergetska sela već postoji (Nemačka i Austrija ), u zemlje sa manje primera u ovom oblasti (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunija). Projekat podstiče razvoj sektora bioenergije u odabranim ciljnim zemljama kroz unapređenje uloge lokalno proizvedene biomase, kao glavnog izvora snabdevanja energijom na lokalnom nivou, uzimajući u obzir mogućnosti većeg učešća na ili povećanja tržišta za lokalne farmere, uzgajivače drveta i mala i srednja preduzeća.

Podsećamo, BioVill je trogodišnji projekat podržan od strane Programa Horizon 2020 Evropske unije za istraživanje i inovacije sa budžetom od 1.99 miliona EUR. Projekat je započeo u martu 2016. i traje do februara 2019. godine u saradnji sa 9 partnera iz ciljnih zemalja, kao i iz Austrije i Nemačke.