Unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

Autor: uzice.rs
05. Decembar 2023
Unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

“Unapređenje postupka o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći” i “Unapređenje planiranja i budžetiranja finansijskih sredstava za besplatnu pravnu pomoć”, teme su obuka održanih u Užicu za diplomirane pravnike zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kao i ovlašćena lica za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Istovremeno predstavljena je i kampanja za promociju mehanizma besplatne pravne pomoći pod sloganom “Imaš pravo”, čiji je cilj podizanje svesti javnosti o postojanju sistema besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje im pruža.

Postupanje po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći od strane ovlašćenih lica u jedinicama lokalne samouprave, koji treba da obezedi građanima bolji pristup pravdi, cilj je po rečima Katarine Golubović predsednice Komiteta pravnika za ljudska prava niza obuka koje se realizuju u svim većim gradovima i opštinama u Srbiji.

“Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći omogućeno je građanima koji su ili ugrožena lica ili teškog materijalnog stanja, da ukoliko imaju potrebu za zastupanjem pred sudom i uopšte pravnom pomoći, preko jedinice lokalne samouprave mogu da dobiju besplatnog advokata odnosno lice koje je zaposleno u službi besplatne pravne pomoći, koje će im pomoći u ostvarivanju njihovih prava pred sudom. Istovremeno obuke bi trebalo da doprinesu da se sistem besplatne pravne pomoći unapredi kako bi građani lakše ostvarili svoje pravo”.

Iako je sistem uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoje brojne slabosti u primeni zakona i slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Zato je kako ističe Radmila Božović savetnik u Ministarstvu pravde važno da građani budu informisani i da ovo pravo koje im pripada koriste.

“Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći stvorio se glavni preduslov za jednak i delotvoran pristup pravdi svim građanima. Jedinice lokalne samouprave su osnovni činilac sistema besplatne pravne pomoći u RS, koje pružaju pravnu pomoć i podršku i odlučuju o dodeli besplatnog advokata, javnog beležnika ili posrednika i lica iz kategorija obuhvaćenih ovim Zakonom koja smatraju da imaju problem za koji im je potrebna pravna pomoć treba da se obrate ovlašćenom licu u jedinici lokalne samouprave”.

Nikola Ružičić savetnik u nemačkom GIZ-u, organizaciji koja uz podršku Evropske unije i Republike Nemačke sprovodi projekat “Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji”, podseća da je pristup pravdi jedno od osnovnih merila demokratskog društva i položaja građana u samom društvu.

“Kroz ovaj mehanizam mi zapravo želimo da pružimo podršku da građani imaju širi prsitup pravdi, pogotovu građani iz ranjivih kategorija i shodno tome da informisanost građana o samom mehanizmu bude na jednom višem nivou. U skladu sa tim projekat je inicirao kampanju “Imaš pravo”, koja pruža informacije građanima gde i kome mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć”.

Kampanja se za sada realizuje na nivou loklanih samouprava a u planu je i pokretanje velike nacionalne kampanje uz propratni propagandni materijal.

 

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs