Upitnik o kulturnim potrebama građana i kulturnoj ponudi Grada Užica

Autor: uzice.rs
11. Jul 2023
Upitnik o kulturnim potrebama građana i kulturnoj ponudi Grada Užica

U toku je izrada Strateškog plana razvoja kulture Grada Užica, u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka. Kako je mišljenje građana u ovoj oblasti veoma važno u narednom periodu biće realizovano istraživanje potreba i stavova građana Užica o kulturnom životu u svojoj lokalnoj zajednici.

Kreiran je onlajn upitnik namenjen građanima starijim od 15 godina, koji sadrži 32 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa, čijim popunjavanjem se značajno doprinosi izradi dokumenta, koji će dati smernice za dalji razvoj kulture u skladu sa potrebama i željama Užičana. Anketa je anonimna, koristiće se kao statistički podatak u procesu izrade Strateškog plana i neće se koristiti u druge svrhe.

Upitnik je dostupan na sledećem linku https://forms.gle/gMDmapAf48L56SpB9

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs