“Upoznajmo se” u Arilju

28. Maj 2018
“Upoznajmo se” u Arilju

Društvo za podršku osoba sa invaliditetom „ Impuls“ iz Arilja i Udruženje – Društva za podršku osoba sa invaliditetom  „Impuls“ iz Arilja i Užički centar za prava deteta kroz pano prezentaciju sa diskusijom organizovali su javni događaj na temu „ Upoznajmo se“.

Cilj ovog događaja je upoznavanje učenika sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, kao i sa važnošću podizanja nivoa svesti u vezi sa položajem osoba sa inavaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija, sa osvrtom na primenu, problem,poteškoće sa kojima se susreću i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici.

Događaj je organizovan za članove Đačkog parlamenta i ostalih srednjoškolaca u Arilju srednje škole „Sveti Ahilije“. U okviru pomenutog događaja organizovane su dve radionice na temu “ Pridrži se i ti “ jednu u prostorijama Imulsa za srednjoškolce, 23. jaja , a druga radionica održana je 25. maja  za osnovce  u osnovnoj školi “Stevan Čolović”.

Na ovom javnom događaju učestvovali su i slučajni prolaznici na ulici, a imali su priliku da se na trenutak osete kao osoba sa invaliditetom, akciji se pridružio i vozać gradskog vrtića  koji je sa povezom na očima  iznosio hranu iz vozila toga dana.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija Impuls iz Arilja. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “ Civilno društvoza unapređivanje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.

Ključni cilj projekta je da doprinese povećanju podrške građana procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji transparetnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i organizacija civilnog društva koje se bave decom u procesu napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pristupanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.