Usvojena nova Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu na teritoriji grada Užica

28. Februar 2023
Usvojena nova Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu na teritoriji grada Užica

Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu usvojena na poslednjoj sednici Skupštine grada Užica predviđa određene izmene u ostvarivanju tog prava samih korisnika, odnosno usklađivanje sa rastom penzija. Najbitnija izmena koja se propisuje novom odlukom u odnosu na dosadašnju, sastoji se u tome što pravo na besplatan prevoz za penzionere imaju oni penzioneri čiji iznos penzije ne prelazi 30 hiljada dinara, dok je ranije iznos bio 25 hiljada dinara, objasnio je član Gradskog veća za saobraćaj Slobodan Šiljković.

“Pored toga, pravo na regresiran prevoz imaju penzoneri sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, stariji od 65 godina, sa penzijom od 30.001,00 zaključno sa 35.000,00 dinara, dok je ranije taj iznos bio 25.001 do 30.000 dinara.Predviđa se i period važenja legitimacije na godišnjem nivou u odnosu na dosadašnji šestomesečni period važenja, a iznos učešća penzionera za taj period je 3 000 dinara, ističe Šiljković.


Inače, Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu, ima za cilj poboljšanje životnog standarda starijih, obolelih sugrađana, osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba uz napomenu da ostali korisnici besplatnog prevoza ostaju isti. To su učenici osnovnih škola, određeni dobrovoljni davaoci krvi, osobe sa invaliditetom, lica obolela od težih povreda, dok regresirani prevoz imaju učenici srednjih i visokih škola.


Rok važenja legitimacija lica koja su već ostvarila pravo na besplatan prevoz je do 30. juna ove godine, nakon čega se izdaju nove sa rokom važenja od godinu dana. Licima sa regresiranim legitimacijama rok od godinu dana teče od dana kada su dobili legitimacije, a potencijalni novi korisnici koji ispunjavaju navedene uslove za legitimacije se mogu obratiti u Odeljenje za saobraćaj, JP “Užice razvoj”.