Užičani zahtevaju Lokalni plan zaštite životne sredine

Autor: Nova.rs/Slavica Panić
28. Mart 2022
Užičani zahtevaju Lokalni plan zaštite životne sredine

Grad Užice nema važeći krovni planski dokument u oblasti zaštite životne sredine. Lokalni ekološki akcioni plan prestao je da važi 2016. godine. Grad se parcijalno bavi problemima, što po mišljenju dela Užičana nije adekvatan način. Građanska čitaonica “Libergraf” podnela je gradonačelnici Užica peticiju sa potpisima 1.620 građana koji zahtevaju da se što skorije izradi i usvoji Lokalni program zaštite životne sredine.

Vladan Sinđić iz čitaonice “Libergraf” za Nova.rs kaže da se radi o dokumentu koji bi trebalo da obuhvati sve teme a ne pojedinačne planove kavi u gradu postoje. Postojanje sveobuhvatnog plana bi imao na jednom mestu zaštitu životne sredine i predvideo aktivnosti, prioritete i potrebna sredstva za njihovu realizaciju.

“Nepostojanje javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou dovodi u pitanje i ispunjenost ustavnog prava građana na zdravu životnu sredinu i informisanost o njenom stanju. Svedoci smo da se Užice godinama susreće sa ozbiljnim problemima na skoro svim poljima zaštite životne sredine. Đetinja koja protiče kroz grad služi kao kanalizacioni kolektor i u nju se, bez ikakvog tretmana, ispuštaju sve otpadne vode”, kaže ispred “Libergrafa” Sinđić.

Aerozagađenje je vodeći problem u Užicu i lokalna samouprava se uglavnom bavi energetskom efikasnošću. Prekomerno zagađenje vazduha posebno je izraženo tokom zimskih meseci, kada preko 18.000 individualnih ložišta i nekoliko većih kotlarnica, nekontrolisano i bez tretmana, u vazduh ispusti velike količine produkata sagorevanja čvrstog goriva. Problem sa pijaćom vodom, sa kojim su se Užičani borili četiri godine nije rešen u korenu, akumulacija i dalje nije sanirana.

“Problem snabdevanja grada pijaćom vodom iz 2013. godine, do kog je došlo zbog zagađenja akumulacije Vrutci cijanobakterijama, rešen je dogradnjom i modernizacijom fabrike za preradu vode, ali na polju zaštite i sanacije akumulacije, koja se i dalje koristi za vodosnabdevanje, nije urađeno ništa”, dodaje Sinđić.

Lokalnim programom zaštite životne sredine bi se, na osnovu procene stanja i utvrđivanjem problema i prioriteta, definisale aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Užica u periodu od 10 godina.

“Ukoliko lokalna samouprava u roku od dve nedelje ne odgovori na peticiju, ne predloži jasan plan izrade Lokalnog programa zaštite životne sredine i ne započne dijalog po ovom pitanju sa zainteresovanom javnošću, potpisani građani će iskoristiti svoja ustavna i zakonska prava na slobodu okupljanja, prava na slobodu udruživanja i prava na slobodu govora” poručuju iz “Libergrafa”.

Fotografije—Slavica Panić/Nova.rs