Užičanka najbolja školska bibliotekarka u Srbiji

04. Mart 2021
Užičanka najbolja školska bibliotekarka u Srbiji

Užičanka Ana Duković, školska bibliotekarka u OŠ “Dušan Jerković” i OŠ “Aleksa Dejović” nosilac je prestižne nagrade „Mina Karadžić“ za 2020. godinu. Kao veliki entuzijasta u pogledu promocije profesije školskog bibliotekara i rada sa učenicima, ona je pokretač raznovrsnih projekata za učenike, a takođe i autor brojnih radova (kojima je učestvovala na stručnim skupovima i seminarima za nastavnike i stručne saradnike) kao i tekstova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima.

Njen doprinos afirmaciji rada bibliotekara u školama, ogleda se i kroz mnogobrojna izlaganja na lokalnim, državnim, regionalnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama, kao i učestvovanjem u nacionalnim i međunarodnim projektima.

Učestvovala je sa izlaganjem na 48. Svetskom kongresu školskih knjižničara (Convergence-Empovering-Transformation: School Libraries)“, gde je predstavila trenutni položaj školskih bibliotekara u Srbiji, aktivnosti na promovisanju rada školskih bibliotekara i ukazala na važnost rada u podsticanju čitanja, promocije kreativnosti i stvaralaštva, kao i razvijanja učeničkih kompetencija za celoživotno učenje.

„Nagrade uvek prijaju, drago mi je što je moj rad prepoznat na nivou Srbije. Posebno mi je drago što je i moja koleginica Mirjana Radovanović Pejović, sa kojom svakodnevno sarađujem, takođe nosilac nagrade „Mina Karadžić“ za 2016. godinu“, kaže  Ana i dodaje, „Uprkos tome što, posle 15 godina rada, nisam zaposlena na neodređeno radno vreme, dobijam podstreka da istrajem u predanom radu i entuzijazmu koji ulažem u svoj posao.“

„Školski bibliotekari  doprinose popularizaciji knjige i čitanja, što se vidi po brojnijim posetama učenika biblioteci. Kroz planirane aktivnosti, koje se sprovode zavisno od uzrasta, razvojnih potreba i interesovanja učenika, omogućujemo razvijanje njihovih kulturnih potreba i delujemo na vaspitanje mišljenja učenika.

Ujedno ih ohrabrujemo da ispolje svoje umetničke potencijale, ali i steknu nova znanja i veštine, potrebne za 21. vek“, zaključuje Ana Duković, „Biblioteka, knjiga i čitanje najbolja su oruđa u procesu obrazovanja jer pružaju podršku učeniku – ne samo u učenju, već i u njegovom razvoju“.

Inače, Komisija Društva školskih bibliotekara Srbije, koja je razmatrala prijave na Konkurs za najboljeg školskog bibliotekara i Nagradu „Mina Karadžić“ u 2020. godini na osnovu poslatog materijala, ustanovila je da dva školska bibliotekara, Branka Alimpijević, OŠ „Nikola Tesla“, Vinča, Beograd, i Ana Duković, OŠ „Dušan Jerković“, Užice i OŠ „Aleksa Dejović“, Sevojno ispunjavaju uslove konkursa za nagradu.

Inače, Društvo školskih bibliotekara Srbije ustanovilo je nagradu „Mina Karadžić“, koja se dodeljivala svake godine (do 2012.) na Dan školskih bibliotekara najuređenijoj biblioteci osnovnih, najuređenijoj biblioteci srednjih škola, kao i najboljem bibliotekaru osnovne i srednje škole. Od 2013. godine dodeljuje se jedna nagrada, i to najboljem školskom bibliotekaru.