Užice 2030. godine, bolje, lepše i zdravije mesto za život

Autor: uzice.rs
23. Februar 2023
Užice 2030. godine, bolje, lepše i zdravije mesto za život

“Svi mi ovde prisutni, a mislim i građani Užica treba da budu zadovoljni i ponosni jer smo dobili najviši i najvažniji dokument koji definiše razvoj našeg gada u narednih sedam godina”, istakla je obraćajući se odbornicima gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević. Prema njenim rečima Plan razvoja grada Užica za period 2023-2030. godina, koji je usvojila Skupština, predstavlja dokument najšireg obuhvata, kojim se definišu optimalni razvojni pravci lokalnog područja, uzimajući u obzir i njegova obeležja, prednosti i ograničenja, ali pritom sagledavajući mogućnosti i pretnje koje dolaze iz našeg okruženja.

“Bazirajući se na činjenici da je urbani razvoj u direktnoj vezi kako sa ekonomskim tako i sa infrastrukturnim razvojem i uopšte sa kvalitetom društvenog života, održivim korišćenjem prirodnih, meterijalnih i nematerijalnih resursa Plan razvoja grada Užica i svi prioriteti, mere i ciljevi koji su ovim dokumentom definisani, usklađeni su sa ciljevima Prostornog plana grada Užica, Generalnim urbanističkim planom, kao i svim merama koje su predviđene planovima generalne i detaljne regulacije za specifične delove naselja i ostalih područja”.

Uz zahvalnost svim članovima Koordinacionog tima, organizacijama, udruženjima, privrednicima, predstavnicima akademske zajednice i građanima koji su uzeli učešće u procesu izrade Plana razvoja, gradonačelnica je istakla da će se upravo vođeni njihovim predlozima i sugestijama naš grad razvijati u narednom periodu.

“Proces izrade pokazao je šta Užičani žele, a žele da naš grad 2030. godine bude prostorno uređen, zelen, inkluzivan i moderan grad, obrazovni zdavstveni i kulturni centar prepoznat kao sigurno, zdravo i poželjno mesto za kvalitetan život i . Želimo da naš grad 2030. godine bude lider ne samo Zlatiborskog okruga, već lider na tromeđi Srbije Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovo nisu lepe želje, već ciljevi i pioriteti koje ćemo ostvariti. Plan razvoja grada Užica primenićemo u godinama koje su pred nama sa jasnim ciljem, za bolju jaču, zdraviju budućnost svesni da nas čeka težak i predan rad svakoga dana”.

Ono što po rečima predsednika Skupštine grada Užica i koordinatora Koordinacionog tima, Branislava Mitrovića karakteriše proces izrade ovog plana jeste širok društveni dijalog i veoma visok nivo transparentnosti i dostupnosti informacija u toku celog procesa.

“Jako me raduje što je deo opozicije podržao Plan razvoja i ja sam im zahvalan na tome što su prepoznali da najviši po rangu strateški dokument nije stvar dnevne politike i ideološkog neslaganja, već dokument koji daje smernice za narednih sedam godina bez obzira na to ko će biti na vlasti. Sa druge strane dugujem zahvalnost i strakama koje su u ovom momentu van lokalnog parlamenta a koje su prisustvovale i dale svoj doprinos svesni da period koji je pred nama to iziskuje a na korist svih nas”.

Osvrnuvši se na tvrdnju dela opozicije da je Plan razvoja grada Užica 2023-2030. godina spisak lepih želja, Mitrović ističe da je to je pre svega neodgovornost prema stotinama ljudi koji su danima i mesecima učestvovali u izradi ovog plana.

“To je neodgovornost i nepoštovanje privrednika koji vode velike sisteme i koji su dali značajne sugestije kao i ljudi iz nevladinog sektora. Grad Užice jedan je od retkih gradova koji je raspisao konkus za učešće organizacija civilnog društva u izradi Plana razvoja. 10 organizacija uzelo je ozbiljno učešće kroz rad u 18 tematskih rupa i svi oni dali su ogroman doprinos dokumentu koji smo danas usvojili. Moram da naglasim da sam veoma ponosan jer smo dobili koristan i životan dokument koji je sve osim spiska lepih želja”.

Mere i ciljevi primenjivaće se u skladu sa dinamikom definisanom Planom razvoja 2023-2030. godina, čiju izradu je pratilo mentorstvo od strane stručnjaka Republičkog sekretarijata za javne politike uz konsultantsku podršku Edukons Univerziteta. Projekat je finansiran iz granta koji su dodelile Vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi GIZ .

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs