Užice grad po meri osoba sa invaliditetom

01. Decembar 2017
Užice grad po meri osoba sa invaliditetom

Oko 10% svetskog stanovništva ima neki od oblika invaliditeta, a pretpostavke su da u Srbiji \ivi oko 800 000 osoba sa invaliditetom. Istraživanja ukazuju da ih je oko 70% u kategoriji siromašnih, dok polovina ne učestvuje u društvenom životu.

Grad Užice je primer dobre prakse u Srbiji jer udruženja imaju podršku za aktivnosti i usluge koje pružaju članstvu na prevazilaženju svih vrsta barijera, istakao je gradonačelnik Tihomir Petković.

Foto--www.uzice.rs

Foto–www.uzice.rs

On je dodao da je ove godine kroz programe podrške za osobe sa invaliditetom izdvojeno 66,3 milona dinara, naglašavajući da će za narednu godinu budžetska pozicija biti uvećana za 6, 23%, odnosno 70,5 miliona dinara.

U Užicu aktivno funkcioniše 11 udruženja osoba sa invaliditetom podsetila je Dragana Dučić, članica Međuopštinske organizacije slepih Užica na prijemu povodom 3. decembra- Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Zadovoljna sam podrškom lokalne samouprave udruženjima, jer se po tome svrstavamo među tri grada u Srbiji, i po podršci koju pruža radu udruženja i po procentu izdvojenih sredstava iz budžeta za udruženja, rekla je Dučićeva.

Inače, 3. decembar kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu i da se ukaže na probleme sa kojima se ovi ljudi suočavaju od kojih su najveći nepristupačnost, predrasude, siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, problemi obrazovanja, socijalne i zdravstveeu zaštitu i nedovoljno učešće u društvenom životu.

Tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je „Transformacija ka održivom i trajnom društvu za sve.“ Agenda održivog ravoja do 2030. godine napominje da niko ne sme da bude zaboravljen.