Užice i Nova Varoš nagrađeni za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou

22. Februar 2019
Užice i Nova Varoš nagrađeni za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou

Gradu Užicu je dodeljeno posebno priznanje u oblasti „Efikasnosti i delotvornosti“, dok je Novoj Varoši pripalo posebno priznanje u oblasti „Transparentnosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave“ u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ kao dela šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“.

Na sajtu grada Užica je obrazloženo da je priznanje dodeljeno za doprinos modernijoj i funkcionalnijoj komunikaciji sa građanima, koja je uspostavljena i unapređena kroz Informacioni sistem „Sistem 48” tako što je objedinjujući usluge gradskih uprava, javnih preduzeća, javnih službi i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač grad Užice, lokalna samouprava pokazala kako se problemi na koje ukažu građani, a koji su u nadležnosti grada, mogu rešavati na sistemski način i u kratkom roku.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je rekao da je dobro upravljanje ključno za sticanje poverenja građana, dodajući da ove nagrade pokazuju da je principe dobre uprave i zakone u koje su utkani moguće primeniti.

On je podsetio da je donet Zakon o e-upravi, koji je jedan od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave i podsetivši da je njime predviđena primena modernih tehnologija u svim administrativnim postupcima koje građani i privreda imaju sa državom.

Dobra uprava je preduslov za društveno-ekonomski razvoj, zasnovan na demokratiji i poštovanju ljudskih prava, ocenio je ambasador Švajcarske u Beogradu Filip Ge ističući da upravo njegova dzemlja pruža Srbiji podršku u uspostavljanju dobre uprave na lokalnom nivou i da se sada pokazuju rezultati.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je naglasio da je Stalna konferencija gradova i opština uključena u sve procese funkcionisanja lokalnih samouprava, od planiranja do organizovanja obuke da bi lokalna uprava postala moderan servis gradjana.

Inače, nagrade za lokalne samouprave koje su najviše doprinele razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji dodeljuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština u četiri kategorije: Efikasnost i delotvornost, Transparentnost i javnost u radu, Odgovornost i vladavina prava, Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije.