Užice raspisalo konkurs za ugradnju solarnih panela

Autor: B.Kuzmanović
08. Decembar 2021
Užice raspisalo konkurs za ugradnju solarnih panela

Grad Užice danas je raspisao Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, koji će trajati do 23. decembra. Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog projekta su četiri miliona dinara. Cilj je unapređenje energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Grada Užica. 

 

 

Pravo učešća na konkursu  imaju privredni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i Pravilnikom kao i Javnim pozivom koji je raspisao Grad Užice. To podrazumeva da su upisani u registar APR-a, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju ateste za materijale i proizvode, da imaju zaposlenog bar jednog elektroinženjera sa odgovarajućom licencom ili na drugi način angažovanog istog inženjera i da daju garanciju za inventar od minimum pet godina i na solarne kolektore od minimum 10 godina.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po 1 kW instalisane snage solarnih panela kapaciteta do i jednako 6 kW će iznositi 70 000 dinara i obuhvatiće se sve radove, opremu i izveštaje.

Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW maksimalni iznos bespovratnih sredstava biće isti kao i za solarne panele kapaciteta do 6 kW, a razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće građanin.

Projekat ugradnje solarnih panela biće sprovođen do juna 2022. godine, a konkursna dokumentacija vezano za prijavljivanje zainteresovanih privrednih subjekata može da se preuzme na zvaničnoj internet stranici Grada Užica, kao i lično na potrirnici Gradske uprave. Zainteresovani privrednici dokumentaciju mogu predati lično u kancelariji broj 9 ili putem pošte na naznačenu adresu po ovom Javnom pozivu.

Preliminarna lista biće objavljena 15 dana od dana završetka Javnog poziva. Izbor privrednih subjekata radi Komisija koju imenuje gradonačelnica, a konačan izbor i odluku o njihovom učešću daje Gradsko veće.