Užice subvencioniše obnovu fasada na zgradama

21. Oktobar 2022
Užice subvencioniše obnovu fasada na zgradama
Za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada iz budžeta grada u tekućoj godini izdvojeno je 10 miliona dinara. Toliko se procenjuje vrednost radova koji se trenutno izvode u Ulici Dimitrija Tucovića 64a i 64b na stambenim zgradama koje su pod Zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture.

 

 

U pitanju su zgrade koje se nalaze u samom centru grada i koje su ispunile sve uslove predviđene konkursom, a prema kriterijumima imale su i najveći broj bodova.


S obzirom da je reč o objektima koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, obnovu fasada grad subvencioniše sa 80 odsto, dok vlasnici stanova snose 20 odsto troškova. Radove izvodi JKP Stan i odvijaju se previđenom dinamikom.


Konkurs je ove godine realizovan posle dve godine pauze, a kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta odrađeni su po grupama koje se odnose na: građevinsko stanje fasade, stanje fasade prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini, složenosti izvođenja potrebnih radova, izvođenje restauratorskih radova na fasadi, starosti objekta, uticaja na ambijent, spomeničko svojstvo zgrade, kao i hitnost obnove.