Zavidan nivo vakcinisanih

27. April 2017
Zavidan nivo vakcinisanih

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije, čiji je cilj povećanje broja vakcinisanih i jačanje uverenja o potrebi zaštite svakog pojedinca od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, traje  do 30. aprila.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih zdravstvenih inicijativa, koja je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju dečije paralize….

Cilj sistematske obavezne imunizacije je dostići i održati 95 odsto i viši obuhvat programom obavezne imunizacije na nivou celokupne populacije dece koju prema kalendaru treba vakcinisati radi sprečavanja oboljevanja, mogućih komplikacija koje zahtevaju bolničko lečenje, od kojih neke ostavljaju trajna oštećenja, i od smrtnih ishoda – ističe se povodom Nedelje imunizacije.

Na području Zlatiborskog okruga obuhvat vakcinisanih iznosi preko 95% što je izuzetno značajno u smislu stvaranja kolektivnog imuniteta i sprečavanja širenja vakcina preventabilnih bolesti, kaže mr sci med Aleksandra Andrić, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.  Ona navodi da za pojedinačne vakcine obuhvat iznosi tuberkuloze – BCG – 99,95 %, difterija, tetanus, pertusis, dečija paraliza i hemofilusa influence – DTaP-IPV-Hib – Pentaxim – – 98,6 % vakcinacija, revakcinacija u 2. godini – 98,60 %.

Dečije paralize – OPV revakcinacija u 7 godini – 98,20 % i u 14. godini – 91%, difterije i tetanusa – DT al – u 7. godini – 99,5 % i dT pro adultis – 90 %, male boginje, zauške i rubele – MMR vakcinacija 97,8 %  u 2. godini i revakcinacija u 7. godini – 98,8 % i  hepatitis B – 98,5 %, detaljno pojašnjava dr Andrić.

Dodaje da se na području našeg okruga registruju pojedinačni slučajevi odbijanja vakcinacije od strane roditelja ali podseća ona pedijatri i epidemiolozi imaju zadatak da roditeljima precizno i stručno objasne zašto svoju decu treba da vakcinišu i zaštite i time razreše sve njihove dileme vezane za vakcinaciju.

„Od početka godine u Srbiji je evidentirano 46 prekršajnih prijava protiv roditelja koji nisu vakcinisali decu. Nemamo izveštaj Prekršajnog suda koliko je do sada njih kažnjeno zbog toga, te ne možemo da vodimo tu vrstu evidencije”, rekao je Tanjugu pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Zoran Panajotović.

On kaže da je prošle godine inspekcija podnela 198 prekršajnih prijava protiv roditelja koji nisu vakcinisali svoju decu. „Broj nevakcinisane dece je veći jer se dešava da jednu prijavu pišemo za roditelja koji nije vakcinisao dvoje i više dece”, pojašnjava on.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko kaže da nije cilj da se roditelji kažnjavaju, već da im se kroz razgovor objasni da je vakcinacija neophodna i da spašava živote.

On je rekao da su podaci o obuhvatu vakcinacijom u Srbiji zabrinjavajući, da mnogi roditelji računaju da „neće njihovo dete da se zarazi ako su druga deca vakcinisana”, te da ćemo pasti u zamku i dobiti epidemiju.

Po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđena kazna za roditelje koji ne vakcinišu decu je od 30 do 150.000 dinara.