Zamena energenata, manje saobraćaja i pošumljavanje pročišćavaju vazduh

03. Novembar 2018
Zamena energenata, manje saobraćaja i pošumljavanje pročišćavaju vazduh

Širom sveta danas, 3. novembra obeležava se Svetski dan čistog vazduha, kao podsetnik da je vazduh za nas uslov života i kao upozorenje na opasnosti usled svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu. Ovaj dan, postavlja pitanje i na koji način možemo da se oslobodimo štetnih materija emitovanih u atmosferu.

Anini dimnjaci 4

U svetu je preko 90% populacije izloženo zagađenom vazduhu, 9 od 10 ljudi udiše zagađen vazduh, upozoravaju podaci Svetske zdravstvene organizacije.

Procena  je da čak oko 93% dece mlađe od 15 godina udiše zagađen vazduh. Suspendovane čestice, azot-dioksid i prizemni ozon su zagađujuće materije u vazduhu koje su odgovorne za većinu  slučajeva prevremenih smrti.

Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 6000 ljudi u Srbiji  godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koja vodi nacionalni registar zagađenja, problem sa kvalitetom vazduha imaju skoro sve veće urbane celine u Srbiji.

Najveći izvori zagađenja vazduha u Srbiji su saobraćaj kao mobilni izvor zagađenja, stara vozila na dizel–gorivo, uglavnom zabranjena u zemljama odakle dolaze, loš saobraćajni protok u urbanim celinama,  kućna ložišta (mazut, ugalj), termoenergetski sektor  i industrija. Stanje vazduha na teritoriji cele zemlje dodatno devastiraju i sve učestaliji požari izazvani paljenjem strnjiša.

Ministarstvo zaštite životne sredine je nedavno formiralo i radnu grupu u kojoj su predstavnici ministarstava, stručnih i naučnih institucija i pojedinaca, koja se bavi promišljanjem mera za poboljšanje kvaliteta vazduha.

magla i dim

U dostizanju  strateškog cilja čiste i zdrave životne sredine, čist vazduh je u vrhu prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine. Zamenom energenata, korišćenjem obnovljivih i nezagađujućih izvora energije, selektivnim i manjim korišćenjem automobila, gašenjem individualnih kotlarnica, ali i pošumljavanjem, učinićemo veliku uslugu svom zdravlju i sačuvati brojne živote.

Ministarstvo poziva građane, predstavnike civilnog društva, privrednu, naučnu i stručnu javnost, medije, da  se zajednički izborimo za pravo na čist vazduh i pravo na zdrav život nas i naše dece, i svih bića na našoj još uvek prelepoj planeti.

Podsećamo u Užicu je krajem septembra javno prezentovan Plan kvaliteta vazduha u našem gradu koji se tokom grejne sezone svrstava u gradove sa povećanom koncentracijom zagađenja vazduha.

Nadležni nisu krili da očekuju da će resorno ministarstvo i Agencija za zaštitu životne sredine koji su upoznati sa situacijom u Užicu tokom grejnih sezona, pomoći da grad dobije određena finansijska sredstva na ime popravljanja problematike.

Lepa Brena dimnjak

Istaknuto je da Gradska Toplana u Užicu u 66% svojih kapaciteta  koristi gas id a će se u narednom periodu raditi na izgradnji nove kotlarnica na gas na Međaju na koju će biti priključeni veliki potrošači iz najužeg gradskog jezgra.

Treba istaći da je na gas kao energent trenutno priključeno ukupno oko 1200 korisnika od čega je većina individualnih korisnika odnosno domaćinstava. Prošle godine, tokom akcije „Užice – čistiji grad“ priključeno je 316 novih korisnika. Krajem avgusta doneta je odluka da se nastavi subvencionisana akcija po kojom građani Užica na najviše 24 mesečne rate priključak plaćaju 490 evra plus PDV. Cena kubnog metra gasa trenutno iznosi 33, 21 dinar bez PDV-a (10%).