Većina obveznika završila registraciju stvarnih vlasnika

Autor: uzickarepublikapress.rs
05. Februar 2019
Većina obveznika završila registraciju stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre saopštila je da je od 150 000 obveznika, Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika pristupilo 145 500 registrovanih subjekata, dok je ceo postupak evidentiranja završilo 116 600 privrednih društava, zadužbina, fondacija, udruženja i privatnih ustanova. Registrovanim subjektima koji su pristupili informacionom sistemu APR-a i uneli svoje podatke o stvarnim vlasnicima, a nisu završili celu proceduru potpisivanjem elektronskim sertifikatom, imaju mogućnost da okončaju postupak evidentiranja.

Kako je navedeno, registrovani subjekti imaju trajnu zakonsku obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u roku od 15 dana od dana osnivanja, odnosno registrovanja promene podataka u matičnim registrima.

Iz APR podsećaju da nakon osnivanja, kao i u slučajevima kada se promeni vlasnička struktura, članovi organa, ili se promene podaci na osnovu kojih se ispunjavaju uslovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, registrovani subjekti imaju obavezu da evidentiraju podatke u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Inače, od uspostavljanja centralne evidencije 31. decembra 2018. godine, Agencija za privredne register  je pružila tehničku podršku za rad u elektronskoj aplikaciji za 2.831 korisnika, a elektronskom poštom je odgovoreno na oko 5.000 e-mejlova sa pitanjima o postupku evidentiranja stvarnih vlasnika.