Više korisnika peleta i suvog drveta

17. Decembar 2017
Više korisnika peleta i suvog drveta

Kada je u pitanju zagađenje vazduha bazno istraživanje koje je rađena u proleće 2014. i drugo koje je urađeno u proleće 2017. godine u okviru GIZ-ovog projekta su pokazala da veći deo odgovornosti za zagađenje vazduha u Užicu snose domaćinstva. Ovo pre svega jer koriste nedovoljno osušeno drvo u nedovoljno efikasnim uređajima za sagorevanje, ali i zbog toga što ne čiste svoje odžake bar jednom godišnje, ističe šumarski inženjer Đorđe Marić, saradnik GIZ-a. 

drva na traktoru

On objašnjava da smisao čišćenja odžaka nije samo da se ostvari bolji protok vazduha već i da se odstrane čestice koje mogu dospeti u vazduh. Ipak treba razbiti jednu zabludu i reći da domaćinstva nisu ta koja sagorevaju ugalj jer svega 15% domaćinstava koristi taj energent, a i kada koristi to je po pravilu u kombinaciji sa drvetom. Dakle, onaj deo problema koji potiče od sagorevanja fosilnih goriva pre svega je odgovornost javnih kotlarnica na području grada, opominje Marić.

Djordje 11

Đorđe Marić, šumarski inženjer, saradnik GIZ-a

Rezultati istraživanja iz 2017. su tvrdi dosta bolji u odnosu na 2014. godinu kada je ovo istraživanje prvi put rađeno. Navodi da je broj domaćinstava koja  koriste pelet četiri puta veći, a broj onih koji koriste suvo drvo (sušeno najmanje 6 meseci) je dva puta veći. Tome je sigurno doprinela i intenzivna kampanja vođena u prethodne četiri godine, putem medija i slanje lifleta uz račun za vodu i smeće.

 

 

Osim na ove načine, 2016. godine je sprovedena i kampanja “od vrata do vrata” kada smo obišli oko 2 500 kuća i informisali ih o važnosti sušenja drveta da bi potrošnnja energije bila efikasnija a dimni gasovi čistiji.

Inače, za teritoriju grada Užica, uzorak je bio 5% broja svih  domaćinstava koja za grejanje koriste drvo u nekom obliku. To je u apsolutnom iznosu 894 domaćinstva, od čega je jedna polovina u samom gradu, a druga polovina u selima na teritoriji grada Užica.

Marić kaže da je to izuzetno veliki i vrlo reprezentativan uzorak, koji praktično ukazuje kakve su navike stanovništva, kakvo je stanje objekata u kojima žive i kakve uređaje oni koriste. Takođe jasno je i da su građani svesni problema, ali da im finansijski momenat ne dozvoljava da unaprede stanje u svojim domaćinstvima.

odzak na gornjoj ulici

Zato lokalna samouprava mora da nastavi da subvencioniše energetsku efikasnost, uz značajno povećanje sredstava. Osim lokalne samouprave i republički organi moraju da razumeju da je stanje prešlo svaku kritičnu granicu i da takođe pomognu u rešavanju problema. Javne kotlarnice moraju što pre promeniti energent i prestati da koriste fosilna goriva, upozorava Marić.

 

uzice-grb-velikiOvaj tekst je deo projekta “Informisani lakše dišemo” koji je sufinansiran sredstvima grada Užica za sufinansiranje projekata civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine za 2017. godinu.