Voda stiže, problem i dalje „curi“

13. Novembar 2016
Voda stiže, problem i dalje „curi“

U Beogradskoj ulici kod Subotića česme ispred ponoći došlo je do nove havarije na cevovodu Cerovića brdo- Kapetanovina. Tokom noći bujica vode izazvana pucanjem azbestne cevi slivala se Cerskom, ulicom Marije Mage Magazinović sve do Glavne ulice. Ekipe JKP Vodovod konstatovale su noćas kvar i od ranih jutarnjih sati su na terenu.

Goran Tadić, radnik „Vodovoda“ član jedne od ekipa ovog preduzeća kaže da im trenutni vremenski uslovi iole idu na ruku. Jeste hladno, ali izrdžavamo. Od noćas smo angažovani na ovom kvaru, a prethodni vikend radio sam od subote do ponedeljka u dva sata. Postavljamo liveno duktilnu cev koje su najotpornije, ali nikada ne možemo da prognoziramo šta dalje može da se desi, kaže on. 

Jedino rešenje koje bi garantovalo trajnost je kompletna rekonstrukcija azbestnog cevovoda u dužini od 6,5 kilometara sa koje se vodom snabdeva cela visoka zona.

Azbestne cevi postavljene su na celokupnog ovom cevovodu i česta pucanja su posledica dotrajalosti, potvrđuje Milan Nikolić, tehnički direktor JKP Vodovod. On dodaje da jedan od razloga učestvalosti havarija može da bude i opterećenost magistralnog puta ka Jelovoj gori.

U 2017. godini trebalo bi da se radi projektna dokumentacija za rekonstrukciju cevovoda. Ona treba da pokaže kojom tehnologijom, kojim materijalima i kuda može da prođe cevovod, ističe Nikolić, dodajući da je trenutno veliki problem sa kojim se ekipe na terenu suočavaju to što postojeći cevovod prolazi kroz privatne posede na kojima su napravljene garaže, podrumi, šupe i stepeništa tako da su nepristupačni za radove. Kada budemo imali projektnu dokumentaciju znaćemo kolika je to investicija i tražićemo načine za finansiranje, kaže Nikolić.

Nemoguće je predvideti da li će se, gde i kad desiti novo pucanje cevi, jer to može a i ne mora da bude 50 metara ispod ili iznad trenutne havarije. S obzirom da nam se bliži zima, ako se suočimo sa ovim problemom radićemo i na minusu kako bi građani visokih zona što kraće bili bez vode, obećava tehnički direktor JKP Vodovod, Milan Nikolić.

Podsećamo, prva ozbiljna havarija na cevovodu Cerovića brdo- Kapetanovina dogodila se 4. januara ove godine. Nakon toga u više navrata cevi su pucale na ovom potezu u Beogradskoj i ulici Miloša Božanovića, a juče popodne i u Učiteljskoj ulici na Pori, tako da radnici JKP Vodovoda su angažovani i na ovoj lokaciji.

Inače, na sajtu zavoda za javno zdravlje Užicehttp://zavodue.org.rs/Saopstenje10%202016.pdf u poslednjem rezultatu analize od 7. novembra stoji da je „voda za piće koja se distribuira građanima Užica higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna na osnovu bioloških, bakterioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja izvršenih u Zavodu za javno zdravlje Užice u oktobru 2016. godine. Kontrola kvaliteta vode za piće obavlja se redovno, po osnovu ugovora između JKP „Vodovod“ Užice i Zavoda za javno zdravlje Užice , a u skladu sa zakonskom regulativom“.