Volonterska podrška inkluzivnom obrazovanju

04. April 2017
Volonterska podrška inkluzivnom obrazovanju

Četrdeset mladih volontera iz Užica i Čajetine je početkom godine pohađalo obuku  za povećanje kompetencija i veština za obezbeđivanje podrške deci i mladima  sa smetnjama u razvoju, a obuhvaćene su teme kao što su razvoj inkluzije, asisitvne tehnologije,  zakonski propisi u polju obrazovanja i socijalne zaštite dece sa smetnjama u razvoju, timski rad i komunikacija sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju.

Obuku je realizovao Užički centar za prava deteta, a nakon obuke, u Čajetini i Užicu je formiran Volonterski servis.

Čajetinski volonteri, kako je predviđeno projektom, tokom 12 meseci učestvuju u radionicama u okviru Dnevnog boravka za decu sa smtnjama u razvoju u Čajetini, a mladi užičani realizuju radionice sa učenicima Specijalne škole „Miodrag V. Matić“.

Na poslednjoj radionici, mlade volonterke sa Učiteljskog fakulteta u Užicu su pravile didaktički materijal po Montesori metodi, za srpski jezik, koji se koristi u nastavi sa decom sa smetnjama u razvoju. Koordinator volontera je Sandra Šobotović, defektolog u školi „Miodrag V. Matić“.

U Srbiji, projekat realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica.

U Crnoj Gori, realizator projekta je  „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Projekat Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju, je deo programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, traje 15 meseci, a finansira ga Evropska unija.